ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ?

 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
 • 600,000+ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
 • CAD 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਓ 
 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
 • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਹਰ ਸਾਲ 25 ਪੇਡ ਪੱਤੀਆਂ
 • ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧ ਕੇ 7.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ESDC (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ LMIA (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ), ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

* ਲਈ ਖੋਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਭੋ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

 • 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
 • TEER ਪੱਧਰ 0, 1, 2, ਜਾਂ 3 ਦੀ NOC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
 • LMIA ਦੀ ਕਾਪੀ
 • LMIA ਨੰਬਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਮਰ: 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
 • ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ LMIA ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ
 • TEER ਪੱਧਰ 2, 0, 1, ਜਾਂ 2 ਦੀ NOC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਕਰਣ (NOC) ਕੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਡ ਖਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 1: ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੋ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ: 
ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP), ਜਾਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ।

ਕਦਮ 2: ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ESDC ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 3: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਦਮ 4: ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 5: ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

Applicationਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ.

ਕਦਮ 6: ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਓ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਦਮ 7: ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 8: ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ।

ਕਦਮ 9: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ: ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਕਦਮ 10: ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ  ਫੀਸ
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) - ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $155.00
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) - ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ (3 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ) $465.00
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਫੀਸ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਨੇਡਾ $161.00
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹੋ $100.00
ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ $355.00
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ($ 200) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ($ 155) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) - ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $150.00
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ $350.00
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ($200) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ($150)
ਅਯੋਗਤਾ
ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ $200.00
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $85.00
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ (2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ) $170.00
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਫੀਸ
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ - ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ (3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ) $255.00
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਫੀਸ

 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਓਥੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ, ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ. 

ਕਿੱਤਾ CAD ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ
ਸੈਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ $ 52,000 ਤੋਂ $ 64,000
Accountant $ 63,000 ਤੋਂ $ 75,000
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ $ 74,000 ਤੋਂ $ 92,000
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ $ 73,000 ਤੋਂ $ 87,000
ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ $ 92,000 ਤੋਂ $ 114,000
ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਚਾਲਕ $ 75,000 ਤੋਂ $ 92,000
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ $ 83,000 ਤੋਂ $ 99,000
ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨ $ 59,000 ਤੋਂ $ 71,000
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ $ 37,000 ਤੋਂ $ 43,000
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ $ 37,000 ਤੋਂ $ 46,000
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਨ:

 • ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • LMIA ਛੋਟ
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ
 • IEC ਕੈਨੇਡਾ
 • ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
 • ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

LMIA ਕੈਨੇਡਾ

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਲਐਮਆਈਏ) ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ LMIA ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ
 • ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ:

 • ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਬੂਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
 • ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

IEC ਕੈਨੇਡਾ

IEC, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਨੇਡਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ: 

 • ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇ
 • ਯੰਗ ਪੇਸ਼ਾਵਰ
 • ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਆਪ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ) 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 608,420 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 2022 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ।
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ।
 • ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ CAD ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰੋ
 • ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ।
 • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।
 • ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ। 
 • ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।    
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕੈਨੇਡਾ FSTP ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਧਾਰਕ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਓਪਨ-ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ।
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ