ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

  1. ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਨਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ
  2. ਆਇਰਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਗੰਭੀਰ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇਹ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ
  • €30 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ,
  • ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਗਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
  • ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ

ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ।

ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਫੋਟੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

IDA/Enterprise Ireland Leter of Support ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ।

 ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਆਇਰਿਸ਼ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ (ਇੰਟਰਾ-ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ) ਨੂੰ EPOS, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Y-Axis ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝੋ - ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ