ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ 

ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ
 • 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ
 • ਨਿਰਭਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ
 • ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਭਤੀਜੀ, ਭਤੀਜਾ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ

 • ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕੌਂਸਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ

 • ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਵੀਜ਼ਾ

ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

 • ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ
 • ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜੀ, ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਪੋਤੀ ਜੇ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ:

 • ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ/ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
 • ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਾਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ
 • ਉਚਿਤ ਵਿੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ
 • ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਫੀਸ
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ Y-Axis ਕੋਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ:

 • ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ