ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ?

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬੀਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ.
 • ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ.
 • ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।
 • ਕੰਗਾਰੂ, ਕੋਆਲਾ ਅਤੇ ਵੋਮਬੈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਲਾਨੀ

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਜ਼ਟਰ

ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

 • ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ
 • ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
 • ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ)

 

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

 • ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ
 • ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

 

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 

 • ਕਦਮ 1: Y-Axis ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ; ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
 • ਕਦਮ 2: ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
 • ਕਦਮ 3: ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
 • ਕਦਮ 4: ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ: AUD 190 ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)।
 • ਕਦਮ 5: ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

 

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

 

ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਲਾਨੀ

2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ

 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ

2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ

 

ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਜ਼ਟਰ

2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮਿਆਦ

 

ਕੀਮਤ

 

ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ

3 ਮਹੀਨੇ

AUD 145

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ

3 ਮਹੀਨੇ

AUD 365

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ

6 ਮਹੀਨੇ

AUD 555

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ

12 ਮਹੀਨੇ

AUD 1,065

 

Y-AXIS ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ

 • ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
 • ਗਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੋਵਿਡ-19: ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੋਵਿਡ-19: ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ "ਹੋਰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ" ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੋਵਿਡ-19: ਮੇਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ "ਹੋਰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੋਵਿਡ-19: ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੋਵਿਡ-19: ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ