ਕੋਚਿੰਗ

ਕੋਚਿੰਗ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ !!

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੋਚਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੋਚਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ

ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕ

ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

1 ਤੋਂ 1 ਸੈਸ਼ਨ

1 ਤੋਂ 1 ਸੈਸ਼ਨ

Y-Axis ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੀਅਰਸਨ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ।

ਭਾਈਵਾਲੀ

ਭਾਈਵਾਲੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ IDP ਨਾਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਭਾਈਵਾਲ

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ

ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ #1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। Y-Axis ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ: 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ 
 • TOEFL
 • ਪੀਟੀਈ
 • CELPIP

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ, ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ, TOEFL, ਅਤੇ PTE ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਲੈਟਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ 2024 

ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ

ਯੂਐਸਏ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਜੀ.ਈ.ਆਰ.
 • GMAT
 • ਸਤਿ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ GRE ਅਤੇ GMAT ਸਕੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ SAT ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। GRE 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ, ਸਖ਼ਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Y-Axis ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ - IELTS, GRE, TOEFL, PTE, CELPIP, OET ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ

 • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੀਅਰਸਨ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ
 • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਭਾਈਵਾਲ
 • ਕੋਚਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ
 • ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ - ਔਨਲਾਈਨ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
 • ਫਲਿਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ
 • ਟੈਸਟ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੈਂਡਆਉਟਸ:

ਕੋਚਿੰਗ
ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ
ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਂਡਆਉਟ
ਪੀਟੀਈ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਂਡਆਉਟ
GRE ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਂਡਆਉਟ
TOEFL ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਂਡਆਉਟ
CELPIP ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਂਡਆਉਟ
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਂਪਸ ਰੈਡੀ ਬੇਸਿਕ
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਂਪਸ ਰੈਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਂਪਸ ਰੈਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਲ ਕੰਟਰੀ
ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਪਲੋਮਾ - ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ

 

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਬਿਹਤਰ IELTS ਜਾਂ CELPIP ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
TOEFL ਜਾਂ IELTS ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
TOEFL ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ IELTS ਜਾਂ TOEFL ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ TOEFL ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ PTE ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਯੂਰਪ PTE ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ