ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਆਪਣੀ ਜਰਮਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ!

ਕਦਮ 2 OF 6

ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੁਣੋ

ਜਰਮਨੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜਰਮਨੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ

00
ਕਾਲ

ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਾਲ917670800001

ਜਰਮਨੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ:

Y-Axis ਜਰਮਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?
 • ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 
 • ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਦਮ. 
 • ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ. 
 • ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ। 

ਜਰਮਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ
 1. ਇਕ ਲਓ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ। (ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। 
 2. ਕੋਲ ਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ.
 3. ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।
 4. ਕੋਲ ਬੀਮਾ (ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ) ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਈਯੂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
 • ਈਯੂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
ਈਯੂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

EU ਬਲੂ ​​ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 44,800 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 34,944 ਯੂਰੋ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

EU ਬਲੂ ​​ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ.

ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵ ਜਰਮਨੀ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
 • ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਓ।
 • ਆਪਣੀ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ।
 • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।

ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਬੇਦਾਅਵਾ: Y-Axis ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਜਰਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਜਰਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜਰਮਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ