ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਿਓ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Y-Axis ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਰੀਦ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਅਨੁਵਾਦ
Y-Axis ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ: Y-Axis ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ: Y-Axis ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ: ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੰਸੀਅਰਜ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਅੰਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, Y-Axis ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ / ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੰਸੀਅਰਜ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ / ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ / ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
 • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ/ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਹੁੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਅਨੁਵਾਦ:Y-Axis Concierge Department ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ (ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ) ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Y-Axis ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
 • ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਬੋਰਡ/ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Y-Axis ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਬੋਰਡ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ / ਉਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਬੋਰਡ/ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਬੋਰਡ/ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Y-Axis ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕਲਾਇੰਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੀਅਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ / ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
 • ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ/ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Y-Axis ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰੀਅਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
 • ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, Y-Axis ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ