ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ (ਸਬਕਲਾਸ 485) ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ: (ਨੋਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ./ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ/ਨਰਸਿੰਗ/ਮੈਡੀਕਲ/ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

• ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ।
• ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟੋਰਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ।

ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 485) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TGV ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤਰੀ: ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 1 -2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:
- ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

 • ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ - ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 • ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ - ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ (ਸਬਕਲਾਸ 485) ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ (18-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
 • ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਯੋਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ:

ਯੋਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ-ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਯੋਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ANZSCO ਕੋਡ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ
233212 ਜੀਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233611 ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
233612 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
234912 ਧਾਤੂ
241111 ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ (ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ) ਅਧਿਆਪਕ
254111 ਦਾਈ
254411 ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
254412 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਉਮਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ)
254413 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ)
254414 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ)
254415 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ)
254416 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾ)
254417 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ)
254418 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਮੈਡੀਕਲ)
254421 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ)
254422 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ)
254423 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਪੈਰੀਓਪਰੇਟਿਵ)
254424 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਸਰਜੀਕਲ)
254425 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ)
254499 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਐਨ.ਈ.ਸੀ.
261112 ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ
261211 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
261212 ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ
261311 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ
261312 ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ
261313 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
261314 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਰ
261317 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟਰ
261399 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ NEC
262111 ਡਾਟਾਬੇਸ ਪਰਬੰਧਕ
262114 ਸਾਈਬਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਾਹਰ
262115 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਹਰ
262116 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
262117 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
262118 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
263111 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
263112 ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ
263113 ਨੈਟਵਰਕ ਐਨਾਲਿਸਟ
263211 ਆਈਸੀਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
263213 ਆਈਸੀਟੀ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
121311 ਅਪੀਅਰਿਸਟ
133111 ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ
133112 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲਡਰ
133211 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ
225411 ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ)
233111 ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233112 ਪਦਾਰਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233211 ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233213 ਮਾਤਰਾ ਸਰਵੇਖਣ
233214 ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233215 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233311 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233915 ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
233999 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ NEC
234111 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
234114 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
234115 ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ
234212 ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ
234711 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
241213 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ
241411 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ
241511 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ
241512 ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ
241513 ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ
241599 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਐਨ.ਈ.ਸੀ
242211 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ / ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਧਿਆਪਕ
251211 ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ
251212 ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
251214 ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ
251411 ਓਪਟੋਮੈਟਿਸਟ
251511 ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
251513 ਪਰਚੂਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
251912 ਆਰਥੋਟਿਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਸਟ
251999 ਹੈਲਥ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਨ.ਈ.ਸੀ
252312 Dentist
252411 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
252511 ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ
252611 ਪੋਡੀਆਟਿਸਟ
252712 ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ / ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
253111 ਆਮ ਅਭਿਆਸੀ
253112 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
253311 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ (ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ)
253312 ਹਿਰਦੇ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
253313 ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੈਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ
253314 ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
253315 ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ
253316 ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
253317 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
253318 ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
253321 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
253322 ਰੇਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
253323 ਰਾਇਮਟੌਲੋਜਿਸਟ
253324 ਥੌਰੇਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
253399 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਨ.ਈ.ਸੀ
253411 ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ
253511 ਸਰਜਨ (ਜਨਰਲ)
253512 ਕਾਰਡੀਓਥੋਰਾਸਿਕ ਸਰਜਨ
253513 ਨਿਊਰੋਸੁਰਜਨ
253514 ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ
253515 ਓਟੋਰਹਿਨੋਲੇਰੀਨਗੋਲੋਜਿਸਟ
253516 ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਰਜਨ
253517 ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਨ
253518 ਯੂਰੋਲੋਜੀਿਸਟ
253521 ਨਾੜੀ ਸਰਜਨ
253911 ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
253912 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
253913 ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ
253914 ਓਫਥਲਮੌਲੋਜਿਸਟ
253915 ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ
253917 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
253999 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਈ.ਸੀ
254212 ਨਰਸ ਖੋਜਕਾਰ
261111 ਆਈਸੀਟੀ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
261315 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
261316 ਡਿਵੌਪਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
272311 ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
272312 ਵਿਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
272313 ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
272399 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਐਨ.ਈ.ਸੀ
411211 ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ
411214 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ:

ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ

ਸਬਕਲਾਸ 189

ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ

 AUD 4640

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 2320

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 1160

ਸਬਕਲਾਸ 190

ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 4640

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

 AUD 2320

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 1160

ਸਬਕਲਾਸ 491

ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 4640

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 2320

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

AUD 1160

Y-AXIS ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਪੂਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
 • ਸਾਡੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਫਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ (RMA) ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲਿੰਗ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ)

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
485 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ