ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਚੁਣੋ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਕੋਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
 • ਉਹ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
 • ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ
 • ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ
 • ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੋਰਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੱਲ

ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉਲਟ, Y-Axis ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪੈਕੇਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਂ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Y-Axis ਕੋਰਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੱਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ
 • ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ
 • ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
 • ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
 • ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ