ਕੋਚਿੰਗ

CELPIP ਕੋਚਿੰਗ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

CELPIP ਬਾਰੇ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ [CELPIP] ਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਨ। CELPIP ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, CELPIP ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।

ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

 

ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣੋ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫੀਚਰ

 • ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੋਡ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ (ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ)

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਵੀਕਐਂਡ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਵੈਧਤਾ ਤੋਂ Y-Axis ਔਨਲਾਈਨ-LMS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • CELPIP - 10 ਮੌਕ ਟੈਸਟ (180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ)

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • 5 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ (180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ)

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮੌਕ-ਟੈਸਟ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੌਕ-ਟੈਸਟ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ (ਸੋਲੋ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48, ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ 12)

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • LMS: 100+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਫਲੈਕਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟ੍ਰੇਨਰ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਮਤ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ)* ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ
 • ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਮਤ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)* ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ

  ਜਾਣਕਾਰੀ-ਲਾਲ

ਸਿਰਫ

 • ਸਵੈ-ਪਕੜੇ

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

 • ਜ਼ੀਰੋ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

 • ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ: ₹ 4500

  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ: ₹ 3825

 • ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ: ₹ 6500

  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ: ₹ 5525

ਸਟਡਰਡ

 • ਬੈਚ ਟਿਊਸ਼ਨ

 • ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ

 • 30 ਘੰਟੇ

 • 20 ਕਲਾਸਾਂ 90 ਮਿੰਟ ਹਰ ਕਲਾਸ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)

 • 10 ਕਲਾਸਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਹਰ ਕਲਾਸ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ)

 • 90 ਦਿਨ

 • ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ: ₹ 18,900

  ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ: ₹ 14175

 • -

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

 • 1-ਆਨ-1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ

 • ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ: 5 ਘੰਟੇ ਅਧਿਕਤਮ: 20 ਘੰਟੇ

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ: 1 ਘੰਟਾ ਅਧਿਕਤਮ: ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ

 • 60 ਦਿਨ

 • ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ: ₹ 3000

  ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ: ₹ 2550 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

 • -

CELPIP ਕਿਉਂ ਲਓ?

 • CELPIP ਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ।
 • CELPIP ਟੈਸਟ ਦੇ 2 ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ: CELPIP-ਜਨਰਲ ਅਤੇ CELPIP-ਜਨਰਲ LS
 • CELPIP ਸਕੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (CLB) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
 • ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ) ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਵੱਧ (12 ਤੱਕ) ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ [CELPIP] ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਾ CELPIP ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ CELPIP ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CELPIP ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ CELPIP ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CELPIP ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

CELPIP ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FSTP), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ (CEC) ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FSWP), ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ CELPIP-ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

CELPIP ਕਿਸਮਾਂ 

IRCC CELPIP ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

CELPIP - ਜਨਰਲ: ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਘੰਟੇ ਹੈ।

CELPIP - ਜਨਰਲ LS: ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 1-ਘੰਟਾ ਹੈ।

CELPIP ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ?

CELPIP ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਅਮਰੀਕਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

CELPIP ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ?

CELPIP ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,

 • ਰੀਡਿੰਗ
 • ਲਿਖਣਾ
 • ਸੁਣਨ
 • ਬੋਲ ਰਿਹਾ

CELPIP ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ

 • ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਭਾਗ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ • ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ: ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ। ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵੇਰਵੇ
 • ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ-ਕਥਨ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨੋਟ-ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਭਾਗ 5 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬਨਾਮ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਭਾਗ 6 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਵਰ, ਟੈਸਟ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

CELPIP ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ

 • ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਪੈਸਿਵ ਪਾਠਕ, ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ, ਸਕਿਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਸਕਿਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ-ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜੋੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸਮੀਖਿਆ, ਗਲਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

CELPIP ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ

 • ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਟਾਸਕ 1 ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ, ਓਪਨਰ, ਕਲੋਜ਼ਰ, ਸਾਈਨ-ਆਫ, ਟੋਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ।
 • ਟਾਸਕ 1 ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿੰਗ, ਟਾਈਮ ਸੀਕੁਏਂਸਰ, ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ।
 • ਟਾਸਕ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਲੈਣਾ, ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਟਾਸਕ 2 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਕ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਿਖਣਾ, ਪੀਅਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਨਰ

CELPIP ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ

 • ਬੋਲਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਟਾਸਕ 1 ਅਤੇ ਟਾਸਕ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ WH ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।
 • ਟਾਸਕ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਗੇਤਰ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ: ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਟਾਸਕ 5 ਅਤੇ 6 ਚੁਣਨ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਟਾਸਕ 7 ਅਤੇ ਟਾਸਕ 8 ਕਵਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਨਾਮ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਨ
 • ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

CELPIP ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ

ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭਾਗ

ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1

ਅਭਿਆਸ ਕਾਰਜ

8

ਭਾਗ 1: ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ

5

ਭਾਗ 2: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ

6

ਭਾਗ 3: ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਣਨਾ

5

ਭਾਗ 4: ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ

8

ਭਾਗ 5: ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ

6

ਭਾਗ 6: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ

 

CELPIP ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

1

ਅਭਿਆਸ ਕਾਰਜ

11

ਭਾਗ 1: ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ

8

ਭਾਗ 2: ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ

9

ਭਾਗ 3: ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ

10

ਭਾਗ 4: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ

 

CELPIP ਲਿਖਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

1

ਟਾਸਕ 1: ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ

1

ਟਾਸਕ 2: ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

 

ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

1

ਅਭਿਆਸ ਕਾਰਜ

1

ਟਾਸਕ 1: ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ

1

ਟਾਸਕ 2: ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

1

ਟਾਸਕ 3: ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ

1

ਟਾਸਕ 4: ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਾ

1

ਟਾਸਕ 5: ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣਾ

1

ਟਾਸਕ 6: ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

1

ਟਾਸਕ 7: ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ

1

ਟਾਸਕ 8: ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ

CELPIP ਮੌਕ ਟੈਸਟ

CELPIP ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ Y-Axis ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਲਈ CELPIP ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ LS ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ CELPIP ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। CELPIP ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ CELPIP ਜਨਰਲ LS ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ PR ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ CELPIP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Y-Axis ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ CELPIP ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਟੈਸਟ ਲਓ।

CELPIP ਸਕੋਰ

CELPIP (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਸਕੋਰ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (CLB) ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ CELPIP ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਲੈਵਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ

CELPIP ਪੱਧਰ

CLB ਪੱਧਰ

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਮੁਹਾਰਤ

12

12

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਮੁਹਾਰਤ

11

11

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਾਰਤ

10

10

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਾਰਤ

9

9

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ

8

8

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

7

7

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

6

6

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

5

5

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

4

4

ਸੀਮਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਹਾਰਤ

3

3

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

M

0, 1, 2

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ: ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

NA

/

 

CELPIP ਵੈਧਤਾ

CELPIP ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CELPIP ਨਤੀਜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

CELPIP ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਕਦਮ 1: CELPIP ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 2: ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਕਦਮ 3: ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ

ਕਦਮ 4: ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: CELPIP ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 6: ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 7: CELPIP ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 8: ਰਜਿਸਟਰ/ਅਪਲਾਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 8: ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

CELPIP ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ CELPIP ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

CELPIP ਯੋਗਤਾ

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CELPIP ਲੋੜਾਂ

 • CELPIP ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ,

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ

ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ

CELPIP ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ

ਸਾਰੇ 7 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਕਲਾਸ ਲਈ

ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ

ਹਰੇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਸਿੰਗ ਸਕੋਰ 7 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 

CELPIP ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CELPIP-ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ INR 10,845 ਹੈ। ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। CELPIP ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Y-Axis - CELPIP ਕੋਚਿੰਗ
 • Y-Axis CELPIP ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਚੀ ਭਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ CELPIP ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਸਾਡੀਆਂ CELPIP ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ CELPIP ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • Y-axis ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ CELPIP ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

CELPIP ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਤੁਸੀਂ CELPIP ਅਤੇ IELTS ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ CELPIP IELTS ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ CELPIP ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ CELPIP ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ CELPIP ਲਈ ਰਿਮੋਟਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ CELPIP ਕੈਨੇਡਾ PR ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
CELPIP ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ CELPIP ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
CELPIP IELTS ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
CELPIP ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
CELPIP ਸਕੋਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CELPIP ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ IRCC CELPIP ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ CELPIP ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ