ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Y-Axis ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪ-ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (EOI) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 189): ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਰਾਜ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਹੁਨਰਮੰਦ - ਨਾਮਜ਼ਦ (ਉਪ-ਕਲਾਸ 190) ਵੀਜ਼ਾ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ
  • ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ
  • ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

  ਸਬ-ਕਲਾਸ 190 ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਹੁਨਰਮੰਦ - ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ-ਕਲਾਸ 476): ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਥਾਈ (ਸਬਕਲਾਸ 485) ਵੀਜ਼ਾ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
 • ਹੁਨਰਮੰਦ - ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ (ਸਬਕਲਾਸ 491) ਵੀਜ਼ਾ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬੋਰਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 491 ਉਪ-ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤਰੀ (ਸਬਕਲਾਸ 887) ਵੀਜ਼ਾ: ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ (45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
 • ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਰੱਖੋ
 • 65 ਨਿਊਨਤਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲੋ
ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ:
ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਫੀਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 
ਸਬਕਲਾਸ 189 ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ  AUD 4640
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ AUD 2320
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ AUD 1160
ਸਬਕਲਾਸ 190 ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ  AUD 4640
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ AUD 2320
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ AUD 1160
ਸਬਕਲਾਸ 491 ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ  AUD 4640
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ AUD 2320
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ AUD 1160
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
 • ਪੂਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲਿੰਗ
 • ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ)

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੋਵਿਡ-19: ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 190 ਵੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 189 ਰਾਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅੰਕ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ SkillSelect ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕਿੱਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ