ਕੈਨੇਡਾ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ। Y-Axis ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ICCRC ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ:

 • ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ' ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
 • ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ: ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ CAD 60 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 1080 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - IRCC ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 - 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਮਾਪਿਆਂ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ

 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪੋਤਾ ਬਣੋ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ (MNI) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 • ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ
 • ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ।
 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Y-Axis ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Y-Axis ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ Y-Axis ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

 • ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ Y-Axis ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਪੀਜੀਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ