ਵੀਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਰ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?.

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ।

PR ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।

ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਅਕਸਰ PR ਵੀਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ PR ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, PR ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

 ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਅਕਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ:

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ ਐਨ ਪੀ)

PR ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। PR ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PR ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਇੱਕ PR ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PR ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ PR ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਨਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 189): ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 190): ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਰੀਜਨਲ (ਆਰਜ਼ੀ) ਸਬਕਲਾਸ 491 ਵੀਜ਼ਾ: ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

PR ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੋਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਨ:

 • ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ
 • ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ
 • ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਯੋਜਕਤਾ
 • ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ PR ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

 • ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ
 • ਕੈਨੇਡਾ PR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 46 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ
 • ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਰਾਜ/ਖੇਤਰ/ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ
 • ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਕਲਪ
 • ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ

Y-Axis ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰਵਾਸ

 • ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਚਾਚਾ, ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ
 • ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ

 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ $50,000 ਤੋਂ $500,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਮਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

ਕਾਰਕ

ਦੇਸ਼

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਬਿੰਦੂ

ਉੁਮਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

18-24

25

25-32

30

33-39

25

40-45

15

ਕੈਨੇਡਾ

18-35

12

36

11

37

10

38

9

39

8

40

7

41

6

42

5

43

4

44

3

45

2

46

1

ਬਰਤਾਨੀਆ

ਉਮਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਸਿੱਖਿਆ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਡਿਪਲੋਮਾ

10

ਬੈਚਲਰ/ਮਾਸਟਰਜ਼

15

ਡਾਕਟੈਟ

20

ਕੈਨੇਡਾ

HS ਜਾਂ SC ਡਿਪਲੋਮਾ

5

ਕਾਲਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

15

ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ (2 ਸਾਲ)

19

ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ

21

ਬੀਐਸ/ਐਮਬੀਏ/ਮਾਸਟਰਜ਼

23

ਡਾਕਟਰੇਟ/ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.

25

ਬਰਤਾਨੀਆ

ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ

10

ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਇੱਕ STEM ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ

20

ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ/ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

1-3 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਆਦ)

0

3-4 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਆਦ)

5

5-7 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਆਦ)

10

8+ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਆਦ)

15

3-4 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ)

10

5-7 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ)

15

8+ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ)

20

ਕੈਨੇਡਾ

1

9

02- ਮਾਰਚ

11

04- ਮਈ

13

6+

15

ਬਰਤਾਨੀਆ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

20

ਹੁਨਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ

20

£23,040 ਤੋਂ £25,599 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ

10

£25,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ

20

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ

20

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਕਾਬਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

0

ਨਿਪੁੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

10

ਉੱਤਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

20

ਕੈਨੇਡਾ

CLB 9 ਜਾਂ ਵੱਧ

6

ਸੀ ਐਲ ਬੀ 8

5

ਸੀ ਐਲ ਬੀ 7

4

ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ

4

ਬਰਤਾਨੀਆ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਧਰ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

10

ਸਾਥੀ/ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੁਨਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਾਥੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ

10

ਕੈਨੇਡਾ

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਾਥੀ ਕੋਲ CLB ਪੱਧਰ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਨ

5

ਬਰਤਾਨੀਆ

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

 

ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਕੈਨੇਡਾ

 

 

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?.

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

PR ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਿਉਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ PR ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ