ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

LMIA ਕਿਉਂ?

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਸਕਾਰਾਤਮਕ LMIA 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਲਐਮਆਈਏ)

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (LMIA) ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪੀਨੀਅਨ - LMO) ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ LMIA ਲੇਬਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। LMIA-ਮੁਕਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ Lmia ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ESDC) ਨੂੰ ਇੱਕ LMIA ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ:

 • ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ,
 • ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ESDC ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:

 •  ਕੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
 • ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 
 • ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? 
 • ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 
   
 • ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ESDC ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ LMIA ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ LMIAs ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ LMIA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ LMIA ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ" ਅਤੇ "ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ" ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਜਰਤ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਜੋ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਮੱਧਮ ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ/ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧਮ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸੂਬਾ / ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                           

ਤਨਖਾਹ ($/ਘੰਟਾ)

Newfoundland ਅਤੇ ਲਾਬਰਾਡੋਰ

$21.12

ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਟਾਪੂ

$17.49

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

$18.85

ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ

$18.00

ਕ੍ਵੀਬੇਕ

$20.00

ਓਨਟਾਰੀਓ

$21.15

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

$19.50

ਸਸਕੈਚਵਨ

$22.00

ਅਲਬਰਟਾ

$25.00

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

$22.00

ਯੂਕੋਨ

$27.50

ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼

$30.00

ਨੂਨਾਵਟ

$29.00

ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਔਸਤ ਘੰਟਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

LMIA ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ  

LMIAs ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ESDC ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ LMIA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। XNUMX-ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰ) ਲਈ LMIA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਂ
 • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ (ਸਿਖਰਲੇ 10%) ਕਰੀਅਰ, ਜਾਂ
 • ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ (120 ਦਿਨ ਜਾਂ ਘੱਟ)।

LMIA ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ 

CAD 1,000 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ CAD 100 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਈ ਜਰੂਰਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ LMIA ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਜੌਬ ਬੈਂਕ) ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ESDC ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ)।

LMIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ESDC ਅਧਿਕਾਰੀ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

Y-AXIS ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ
 • ਦੁਆਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ.
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਆਦਿ।
 • ਮੁਫਤ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ 'ਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ Y- ਮਾਰਗ.
 • ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
 • ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ