ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜ

ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ
 • ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੱਤਰ
 • ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 888) - ਸਥਾਈ
 • ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 188) - ਆਰਜ਼ੀ
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 890)
 • ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 132) – ਸਥਾਈ
 • ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 892)
 • ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 893)
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗਤ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 888)

2,935 AUD

ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 188) - ਆਰਜ਼ੀ

6,085 AUD

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 890)

2,495 AUD

ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 132) – ਸਥਾਈ

7,855 AUD

ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 892)

2,450 AUD

ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 893)

1,397 AUD

ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰੋ।

ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ