ਸਰੋਤ-ਚਿੱਤਰ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ?

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੁਫਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ

ਕਨੇਡਾ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

A

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤ

ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। Y-Axis Resume Marketing ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।

A
A

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ।

A
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ

ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ?

ਮੁਫਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ -ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ - ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤ

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਲੋਨ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ - ਸਾਡੇ ਨਾਲ PTE ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

PTE ਵੀਡੀਓ ਡੈਮੋ -Y-Axis ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PTE ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ।

ਕੋਸੀਜਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਬਰਾਂ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਭੋ।

ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੋ

ਤੁਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ - ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਲਾਂਕਣ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ

ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਿਲਡਰ/ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਗਾਈਡ - ਲਿਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ -ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ -ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 1. ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 2. ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਕਲਪ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

 1. ਹੁਨਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਹੁਨਰ ਦੀ ਚੋਣ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:
 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 189)
 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 190)
 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ (ਆਰਜ਼ੀ) (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 489)

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਸਕਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਨਰ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
 2. ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ਯੋਗ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 5. ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 20,00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਓ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ
 2. ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੇਲੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ) ਨੂੰ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ

ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਦਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:

 • SkillSelect ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
 • ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੱਤ ਵਰਗ:

 1. ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ- ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 2. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟ੍ਰੀਮ- ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ AUD ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।
 3. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟ੍ਰੀਮ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ AUD ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 4. ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ- ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 5. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 6. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟ੍ਰੀਮ-ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਔਸਟ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿਲੀਅਨ AUD ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 7. ਉੱਦਮੀ ਸਟ੍ਰੀਮ-ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 2. ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਓ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ – ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ।

ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ PR ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ - ਪੇਰੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ Y-Axis ਕੋਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ RMA ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (PR) ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। PR ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। PR ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ PR ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕਦਮ 1:  ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਹਨ।

ਕਦਮ 2: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IELTS, PTE, TOEFL, ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਕੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 3: ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ (SOL) ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣੋ।

ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (SOL)
 • ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਿੱਤੇ ਸੂਚੀ (CSOL)
 • ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਸੂਚੀ (MTSSL)

ਕਦਮ 4: ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (EOI) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5: ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ (ITA)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ (ITA) ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਦਮ 6: ਆਪਣੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

ਕਦਮ 7: ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 8: ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ।

 ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ:

 • ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ
 • ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ
 • ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਨਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

SkillSelect ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (EOI) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

 1. ਉੁਮਰ
 2. ਸਕਿੱਲਜ਼
 3. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ
 4. ਸਿੱਖਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ (ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀਜ਼ਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (SOL) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ EOI ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ: 

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 18-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਧਤਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਕੀਮ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

TSS ਵੀਜ਼ਾ (ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ):  ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ (IELTS/TOEFL)
 • ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 482) ਜਾਂ TSS ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 2019 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 457 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ:

 • ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਧਾਰਾ
 • ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਧਾਰਾ
 • ਲੇਬਰ ਸਮਝੌਤਾ ਧਾਰਾ

TSS ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

.

TSS ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 TSS ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ - ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ - ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ Y-Axis ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Y-Axis ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਸਫਲਤਾ

ਸਫਲਤਾ

1000 ਸਫਲ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

10 ਮਿਲੀਅਨ+ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਮਾਹਿਰ

ਮਾਹਰ

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਔਫਿਸ

ਔਫਿਸ

50+ ਦਫ਼ਤਰ

ਟੀਮ

ਟੀਮ

1500 +

ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

Serviceਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ