ਯੂਐਸਏ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ, Y-Axis ਸਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

 • F2 ਵੀਜ਼ਾ: ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। F2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • J2 ਵੀਜ਼ਾ: ਇਹ J1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
 • H4 ਵੀਜ਼ਾ: ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਇਹ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ Y-Axis ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਪਿਛੋਕੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਾਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ
 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ
 • ਉਚਿਤ ਵਿੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ
 • ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਫੀਸ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

H1B ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। H4 ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
 • 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ

H4 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਨ

H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ

 • H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
 • H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ EAD ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
F2 ਵੀਜ਼ਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ F2 ਵੀਜ਼ਾ। US F2 ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ F1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

F2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ
 • ਇੱਕ F1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ F21 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ (1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹਿਆ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਪਾਸਪੋਰਟ (ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੋਵੇਂ)
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (DS-160)
 • ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ
 • ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ I-20 ਫਾਰਮ
 • F1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ I-20 ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ
 • ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਤੋਂ 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ USA ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Y-Axis ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

 • ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਓ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
 • ਕੋਸੀਜਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ

Y-Axis ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਯੂਐਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ US ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ