ਅਧਿਕਤਮ,

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1 OF 8

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ

00
22

ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਾਲ ਕਰੋ: + 91-7670800000

Y-Axis ਯੋਗਤਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰੋ?

  • ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  • ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
  • ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਦਮ.
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ।
  • Y-Axis ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ।  

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ 

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ, ਕਿਊਬਿਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

Y-Axis ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਯੋਗਤਾ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

The ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ Y-Axis ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Y-Axis ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

Y-Axis ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ:

Y-Axis ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ 67 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੋਗਤਾ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 65 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਕਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ