ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ?

 • 608,420 ਵਿੱਚ TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2022 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3+ M ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
 • ਕੈਨੇਡਾ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ.

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਲਐਮਆਈਏ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ.

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ,

 • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਖਾਸ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ
 • ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਦੀ ਕਾਪੀ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰਬਰ (LMIA-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)

ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TFWP)

TFWP ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਐਮਪੀ)

IMP ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TFWP) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (LMIA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ।
 • The ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਲਐਮਆਈਏ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • LMIA ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IMP) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ LMIA ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ CAD 230 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ IMP ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
 • ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋਗੇ।
 • ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੋ।
 • ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)।
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

ਕਦਮ 1: ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਕਦਮ 2: ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ.

ਕਦਮ 3: ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਲਐਮਆਈਏ).

ਕਦਮ 5: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 6: ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ LMIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

 • ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਕਰਜ਼ ਫੀਸ
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ)/ਵਿਅਕਤੀ $155
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਤ)/ਸਮੂਹ (3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ) $465
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਨੇਡਾ $161
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹੋ $100
ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ($200) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ($155) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ $355

 

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ICCRC (ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.

ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੈਨੇਡਾ FSTP

ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ.ਈ.ਸੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ

ਕੈਨੇਡਾ ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ LMIA ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ