ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਪੇਸ਼ੇ

ਕਿੱਤਾ

AUD ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ

IT

$ 81,000 - $ 149,023

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ

$ 70,879 - $ 165,000

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

$ 87,392 - $ 180,000

ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ

$ 58,500 - $ 114,356

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

$ 73,219 - $ 160,000

ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

$ 89,295 - $ 162,651

ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨ

$ 82,559 - $ 130,925

ਨਿਰਮਾਣ

$ 75,284 - $ 160,000

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

$ 90,569 - $ 108,544

 

ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਈਟ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ?

ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 5-8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਓ

400,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ

3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀ.ਆਰ

ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 195,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 160,000-195,000 ਲਈ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਾ 2022 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਕੀਤਾ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ:

ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਕਲਾਸ 482 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ TSS ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਕਿਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਵੀਜ਼ਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਕੀਮ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਬਕਲਾਸ 186 ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰੀਜਨਲ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਬਕਲਾਸ 494 ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ (DAMA)

ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DAMA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 12 ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ DAMA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਡੀਲੇਡ ਸਿਟੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, SA
 • ਈਸਟ ਕਿੰਬਰਲੇ, ਡਬਲਯੂ.ਏ
 • ਦੂਰ ਉੱਤਰੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, QLD
 • ਗੌਲਬਰਨ ਵੈਲੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ
 • ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ, ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ
 • ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, NT
 • ਓਰਾਨਾ, NSW
 • ਪਿਲਬਾਰਾ, ਡਬਲਯੂ.ਏ
 • ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੇਤਰੀ, SA
 • ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ, WA
 • ਗੋਲਡਫੀਲਡਜ਼, ਡਬਲਯੂ.ਏ
 • ਟਾਊਨਸਵਿਲੇ, QLD

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ENS ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

SOL ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ: ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • CS
 • ਏ.ਏ.ਸੀ.ਏ
 • VETASSESS

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੀਸੀਸੀ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
 • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਪੇਸ਼ੇ

ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ PR ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ ਤੁਰੰਤ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਭੂਮਿਕਾ

ਤਨਖਾਹ (ਸਾਲਾਨਾ)

ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$110,000

ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ

$98,371

ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$120,000

ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$111,996

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜਨੀਅਰ

$113,076

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$120,000

ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$102,500

ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$100,004

ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$113,659

ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$145,000

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$125,000

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$122,640

ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

$120,000

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ):

ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਈਟ

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਭੂਮਿਕਾ

ਤਨਖਾਹ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)

Accountant

$95,000

ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

$135,256

ਅਕਾਉਂਟਸ ਪੇਏਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

$73,088

ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

$70,000

ਆਡੀਟਰ

$101,699

ਕੰਟਰੋਲਰ

$112,595

ਪੇਰੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

$99,788

ਟੈਕਸ ਲੇਖਾਕਾਰ

$95,000

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ

$68,367

ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਲਰਕ

$63,375

ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਮੁਖ

$88,824

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ

$125,000

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ

$86,492

ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਅਫ਼ਸਰ

$78,735

ਰਿਟਰਾਈਟਰ

$85,000

 

ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਈਟ

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ HR ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ 65,900 ਤੱਕ 2024 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ HR ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ $128,128 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 320 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 74,272 AUD ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ AUD 65,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ AUD 110,930 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਤਨਖਾਹ $65,608 ਅਤੇ $69,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

* ਲਈ ਖੋਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਨਰਸਿੰਗ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਭਰਤੀ ਨਰਸ
 • ਮਦਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਰਸ
 • ਨਰਸ ਐਜੂਕੇਟਰ
 • ਨਰਸ ਮੈਨੇਜਰ
 • ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
 • ਨਰਸ ਖੋਜਕਾਰ
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਉਮਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਮੈਡੀਕਲ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਪੈਰੀਓਪਰੇਟਿਵ)
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ (ਸਰਜੀਕਲ)
 • ਵੈਟਰਨਰੀ ਨਰਸ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ

ਕਦਮ 1: ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਕਦਮ 2: ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕਦਮ 3: IELTS/PTE ਕੋਚਿੰਗ

ਕਦਮ 4: ਆਪਣਾ EOI ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: ITA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਦਮ 6: ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਕਦਮ 7: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪੀ.ਆਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ:

1. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ?

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.7% ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 64.5% ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 206,600 ਤੱਕ 2026 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ $600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੱਸਥੀਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨਸਥੀਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 389,000 AUD ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਨੱਸਥੀਸਿਸਟ
 • ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਨੈਸਥੀਟਿਸਟ
 • ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ

3. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 500k ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 500k ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੈਰੀਅਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500k ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

 • ਡਾਕਟਰ/ਸਰਜਨ
 • ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
 • ਲੇਖਕ
 • ਵਕੀਲ
 • ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ
 • ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ
 • Accountant
 • ਉਤਪਾਦ ਮੈਨੇਜਰ

4. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 200k ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ?

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ($250-320K), ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ($180-240K), ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ($160-250K), ਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਰ ($150-220K), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਮਾਨਕਾਰ ($120-200K)।

5. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $346,000 ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ $72,753 ਦੀ ਔਸਤ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ?

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

 • ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
 • ਪਲੰਬਰ
 • ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ
 • Dentist
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
 • ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

8. ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ?

ਹਾਂ, 35 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

9. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 • ਚੈੱਕਆਉਟ ਆਪਰੇਟਰ
 • ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਕਰੀ ਸਹਾਇਕ
 • ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ
 • ਕਮਰਾ
 • ਬਹਿਰਾ
 • ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਹਾਇਕ
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Y-Axis 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਲਈ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ/ਸਲਾਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ: IELTS/TOEFL ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕੋਚਿੰਗ

ਮੁਫਤ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹ; ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ!

Y-Axis ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ

 

ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

S.No.

ਦੇਸ਼

URL ਨੂੰ

1

Finland

https://www.y-axis.com/visa/work/finland/most-in-demand-occupations/ 

2

ਕੈਨੇਡਾ

https://www.y-axis.com/visa/work/canada/most-in-demand-occupations/ 

3

ਆਸਟਰੇਲੀਆ

https://www.y-axis.com/visa/work/australia/most-in-demand-occupations/ 

4

ਜਰਮਨੀ

https://www.y-axis.com/visa/work/germany/most-in-demand-occupations/ 

5

UK

https://www.y-axis.com/visa/work/uk/most-in-demand-occupations/ 

6

ਇਟਲੀ

https://www.y-axis.com/visa/work/italy/most-in-demand-occupations/ 

7

ਜਪਾਨ

https://www.y-axis.com/visa/work/japan/highest-paying-jobs-in-japan/

8

ਸਵੀਡਨ

https://www.y-axis.com/visa/work/sweden/in-demand-jobs/

9

ਯੂਏਈ

https://www.y-axis.com/visa/work/uae/most-in-demand-occupations/

10

ਯੂਰਪ

https://www.y-axis.com/visa/work/europe/most-in-demand-occupations/

11

ਸਿੰਗਾਪੁਰ

https://www.y-axis.com/visa/work/singapore/most-in-demand-occupations/

12

ਡੈਨਮਾਰਕ

https://www.y-axis.com/visa/work/denmark/most-in-demand-occupations/

13

ਸਾਇਪ੍ਰਸ

https://www.y-axis.com/visa/work/switzerland/most-in-demand-jobs/

14

ਪੁਰਤਗਾਲ

https://www.y-axis.com/visa/work/portugal/in-demand-jobs/

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ