ਚਾਈਨਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਚਾਈਨਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, Z ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਨ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
 • ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
 • ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ
 • ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)
 • ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ
 • ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ),
 • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ,
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
Y-Axis ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ