ਲਾਤਵੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਲਾਤਵੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਤਵੀਆ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:
 • ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
 • 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
 • ਸਿਵਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਇਹ ਉਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋਗੇ
 • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ NOC ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
 • ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ
 • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 • ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
 • ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀਆਂ

ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਫੀਸ
ਬਾਲਗ Rs.11678.82
ਬੱਚਾ (6-12 ਸਾਲ) Rs.9778.82
 
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ