ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਸਟ ਲਫੇਏਟ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1869 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ, ਜੌਨ ਪਰਡਿਊ, ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੈਸਟ ਲਾਫੇਏਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਜਰਾਂ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। 

* ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ? Y-Axis ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.0 GPA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਝੜ 2021 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਔਸਤ GPA 3.69 ਵਿੱਚੋਂ 4.0 ਸੀ।

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਔਸਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ $22,355 ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਔਸਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ $13,902 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ $ 14,850 ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
 • ਪਰਡਿਊ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਰਡਿਊ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਰੀਅਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 80 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ STEM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

ਕੋਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਰਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹਨ।

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਐਮਐਸਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

5,862

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ

28,240

ਐਮਐਸ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

41,582

ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

28,240

ਮੇਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

29,343

ਐਮ.ਬੀ.ਏ.

30,506

ਮੇਂਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

29,343

 

*ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਕੋਰਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨ ਲਈ.

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ #116 ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (THE) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ 105 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ #2022 ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵੈਸਟ ਲਫਾਏਟ ਵਿੱਚ ਵਾਬਾਸ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨੌ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ ਹਨ।

 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
 • ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ
  • ਕਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ
  • ਲਾਤੀਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ
  • ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ
 • ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LGBTQ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 18 ਅੰਤਰਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮਾਂ ਹਨ।
ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਪਰਡਿਊ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਕੈਂਪਸ ਨਿਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋ-ਐਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੁੱਲ (ਡਾਲਰ)

ਏਸੀ ਵਾਲਾ 1 ਬੈੱਡਰੂਮ

5,179 8,897 ਨੂੰ

ਏਸੀ ਵਾਲੇ 2 ਬੈੱਡਰੂਮ

3,428.6 4,551 ਨੂੰ

AC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਟ੍ਰਿਪਲ/ਕੁਆਡ

2,282 3,392 ਨੂੰ

ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

4,539 11,722 ਨੂੰ

 

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ Lafayette ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵੈਸਟ ਲਫਾਏਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $900 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 


ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ: ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

Ug ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ:
 • ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕ
 • GRE ਜਾਂ GMAT ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੋਰ
 • ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ (LORs)
 • ਨਿੱਜੀ ਲੇਖ
 • ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ
  • TOEFL iBT ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
  • ਆਈਲੈਟਸ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6.5 ਦਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

* ਮਾਹਿਰ ਲਵੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ।

ਪੀਜੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ:
 • ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ
 • IELTS/TOEFL ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 
 • GRE/GMAT ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 
 • CV/ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ
 • ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.)
 • ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰ (LORs)
 • ਵੀਡੀਓ ਲੇਖ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 
 • ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
 
ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਸਲਾਨਾ ਲਾਗਤ (USD)

ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

UG ਲਈ, $20,922 | PG ਲਈ, ਇਹ $13,044 ਹੈ

ਰਿਹਾਇਸ਼

9,392

ਕਿਤਾਬਾਂ / ਸਪਲਾਈ

978

ਆਵਾਜਾਈ

2,209

ਫੁਟਕਲ

1,485

ਬਸਰਲੇਖ

4,684

 

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਯੰਗ ਖੋਜਕਰਤਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਰਕ-ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫੈਡਰਲ ਵਰਕ-ਸਟੱਡੀ (FWS) ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ FWS ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • MyPurdue ਦੁਆਰਾ FWS ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵਰਕਆਉਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ:
 • ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ 15-ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ/ਨੌਕਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਹੁੰਚ।
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਰੀਅਰ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਪਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਹੁੰਚ।
 • ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਇਵੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਹੁੰਚ।
ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ

ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ MyCCO@Purdue 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ

ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ