ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਥਾਕਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

1865 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਥਾਕਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਥਾਕਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ 745 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਹ 14 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 80 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 122 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 110 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ, ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $81,579 ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਲਗਭਗ $78,395 ਹੈ। ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ GPA 4.07 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 97% ਤੋਂ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

* ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ? Y-Axis ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ (LORs), ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ (SOPs), ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨੇਲ ਵਿਖੇ UG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ TOEFL iBT ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, TOEFL iBT ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 77 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 25,580 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15,503 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹਨ, 7,101 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਅਤੇ 2,978 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 10%, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 50%, ਅਤੇ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 37% ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ 10% ਹੈ। ਕਾਰਨੇਲ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 12% ਭਾਰਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀਆਂ, ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ-ਜਾਗਰੂਕ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ: ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ) | PG (Applyweb ਲਈ) 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ: UG ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ $80 | ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ $105 PG

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਵੇਰਵੇ

ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ

ਰਿਪੋਰਟ

ਕੌਂਸਲਰ/ ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

SOP/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ LOR ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ LOR

SOP ਅਤੇ LORs

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

TOEFL iBT ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਤੇ IELTS ਵਿੱਚ 7.5 

TOEFL iBT ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 77 ਅਤੇ IELTS ਵਿੱਚ 7 

ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ

-

ਔਸਤ GRE ਮਾਤਰਾ: 160 ਅਤੇ GMAT ਰੇਂਜ: 650-750

ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਵਧੀਕ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼

* ਮਾਹਿਰ ਲਵੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਭਗ 80 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੇਜਰ ਅਤੇ 122 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 110 ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ (USD)

ਐਮਐਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ

28,814

MS ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ

58,884

ਐੱਮ. ਆਰਚ

57,224

ਮੇਂਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

57,224

ਐੱਮ. ਆਰਚ

57,224

ਮੇਂਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ

28,814

 M.Mgmt ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ

28,611

ਮੇਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

58,884

*ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਕੋਰਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨ ਲਈ.

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਕਾਰਨੇਲ ਵਿਖੇ UG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $81,542 ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਲਾਗਤ (ਡਾਲਰ)

ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ: 61,086

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਫ਼ੀਸ

304

ਸਿਹਤ ਫੀਸ

425

ਆਨ/ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਲਿਵਿੰਗ

16,720

ਆਫ-ਕੈਂਪਸ, ਕਮਿਊਟਰ

5,291

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ

979

ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ

1,960

ਕੁੱਲ

66,745 86,761 ਨੂੰ

 ਨੋਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਟੀਅਰ

ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ

ਟੀਅਰ 1

MS (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, AAD), ILR eMPS, MPS. (AEM, ਲਾਗੂ ਅੰਕੜੇ, ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ)

ਟੀਅਰ 2

MHA, MLA, MRP, MPA, MILR, MPH, MS (ਪੋਸ਼ਣ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਗਿਆਨ), MPS (A&LS, HumEc, ID, ILR – ILR, NYC, Vet Med ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

ਟੀਅਰ 3

MFA, MA, MS (ਟੀਅਰ 1 ਅਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

ਟੀਅਰ 4

MPS ILR NYC

ਟੀਅਰ 5

MA, MS (ਟੀਅਰ 1, 2, ਅਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

 
ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਔਸਤਨ $43,250 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਨੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ $72,800 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ-ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ

ਨਿਯਮਤ ਫੈਸਲਾ

ਜਨਵਰੀ 2, 2023

 
ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ

ਇਥਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋਹਾ, ਜਿਨੀਵਾ, ਰੋਮ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਥਾਕਾ ਕੈਂਪਸ ਕਯੁਗਾ ਝੀਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
 • 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
 • ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀਰੀਜ਼
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਂਪਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਫੈਸਟ, ਆਰਟਸ ਕਵਾਡ 'ਤੇ ਮੂਵੀਜ਼, ਸਲੋਪ ਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਸੰਗਠਨ ਸਮਰਥਨ:
  • ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ,
  • ਸਮਾਗਮਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ,
  • ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ,
  • ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ,
  • ਕਲੱਬ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ.
ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 55% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਫੋਮੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨੇਲ ਵਿਖੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪਤਝੜ 2022 ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2023 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (USD)

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-2023 ਦਰ (USD)

ਸੁਪਰ ਸਿੰਗਲ

6,149

12,323

ਸਿੰਗਲ

5,769

11,551

ਡਬਲ

5,096

10,203

ਟ੍ਰਿਪਲ

4,691

9,383

ਕੁਆਡ

5,096

10,203

ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਡਬਲ

5,769

11,551

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗਤ (USD)

ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

1,131

ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

1,237

ਇੱਕ-ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

1,780

ਸਿੰਗਲ ਫਰਨੀਡ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਟਾਊਨਹਾਊਸ

764

ਨਿਯਮਤ ਸਿੰਗਲ ਫਰਨੀਡ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਟਾਊਨਹਾਊਸ

514

ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਕਲਪ)

1,249

ਦੋ-ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ

1,274

ਦੋ-ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ

1,225

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 

ਕਾਰਨੇਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 100% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। 

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 97% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। SC ਜਾਨਸਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 97% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ।

ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਲੂਮਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 • ਕਾਰਨੇਲ ਕਨੈਕਟ: ਅਲੂਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਨੇਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।
 • ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅਲੂਮਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਨਲ, ਵੈੱਬ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ.
 • ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਨੇਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ

ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ