ਫਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਫਰੀਬਰਗ ਦੀ ਅਲਬਰਟ ਲੁਡਵਿਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟ-ਲੁਡਵਿਗਸ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ਫ੍ਰੀਬਰਗ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਦੀ ਅਲਬਰਟ ਲੁਡਵਿਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰੇਸਗਉ, ਬੈਡਨ-ਵਰਟਮਬਰਗ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1457 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਫਰੀਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 

* ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ? Y-Axis ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। 

ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਰਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਹਨ।

ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਪਜ਼ (SOP) ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TOEFL-IBT ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਜਾਂ IELTS ਵਿੱਚ 7.0 ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ - ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੋਵੇਂ - ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

* ਮਾਹਿਰ ਲਵੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ।

ਫਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਫਰੀਬਰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 13 ਡਾਰਮਿਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ-ਕੈਂਪਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਮਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਰਮਿਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ।

ਫਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
 • ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਰ
 • ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ - DSH (ਪੱਧਰ 3/4) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ
 • ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ
 • ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ 
 • ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ

 • ਅਪਲਾਈਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ
 • ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ
 • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ

  
*ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਕੋਰਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨ ਲਈ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TestAS ਸਕੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਕਮ (EUR)

ਟਿਊਸ਼ਨ (PG)

€3,168.6

ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ

€310

ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ)

€2,400

ਨਿੱਜੀ

€700

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ €1,300 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਬਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ €750 ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।

ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:  

 • ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 
ਫ੍ਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

ਫਰੀਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਊਸ਼ਲੈਂਡਸਟਿਪੈਂਡੀਅਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ € 300 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DAAD ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ

ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

PR ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਿਉਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ PR ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ