ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮਾਰਗ? ਉਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ! ਕਰੀਅਰ ਰੈਡੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਉਂ?

ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕਿਉਂ?

ਅਸੀਂ Y-Axis 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2+ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਿਅਤ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ:

 1. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ
 2. ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ
 3. ਇੱਕ Y-ਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ
 4. ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ
 5. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
 6. ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 7. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
 8. ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 9. ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
 10. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 11. ਪਲਾਨ B ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
 12. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ 
ਕੈਰੀਅਰ ਤਿਆਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ  

 • ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ - ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ - ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।  
 • ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ - ਹਿੰਮਤ - EQ - ਸਵੈ-ਮਾਣ - ਸਵੈ-ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ। 
 • ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ - ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਓ; ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। 
 • ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਿਉਣਾ - ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਕੀਗਈ - ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ।  

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ  

 • ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ - ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ STEM ਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਓ। 
 • ਨੈੱਟਵਰਕਰ - ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਣਾਓ 

ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ  

 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ - ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। 
 • ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ - ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ - ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ 
 • ਵਾਪਸ ਦਿਓ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਓ - ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ 
  •  
ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਦਮ

ਕਦਮ 1 - ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Y-Axis ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਦਮ 2 - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਦਮ 3 - ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਿਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ, ਮੁਹਾਰਤ, ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮਝ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 4 - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕਦਮ 5 - ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ

ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 6 - ਕਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਓ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਡਿਲੀਵਰੀ:

ਸੋਨਾ: 

 1. 1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1   
 2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ    
 3. ਵਿਆਪਕ ਕਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ    
 4. ਕਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ   
 5. ਕਰੀਅਰ ਖੋਜ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਂਕ 
 6. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ  
 7. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਰ    
 8. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਅ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
 9. ਕਾਲਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ 

 

ਪਲੈਟੀਨਮ: 

 1. 1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1   
 2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ    
 3. ਵਿਆਪਕ ਕਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ    
 4. ਕਰੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ   
 5. ਕਰੀਅਰ ਖੋਜ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਂਕ 
 6. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ  
 7. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਰ    
 8. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਅ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
 9. ਕਾਲਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ 
 10. 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ 
 11. ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ  
 12. ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
 13. ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੋ 

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ