ਕਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਓ 

ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਨਾਮ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਫੈਕਟਰ

ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (TRV)

ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

5 ਸਾਲ ਤੱਕ (22 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ

10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ

ਲੋੜ

ਸਖ਼ਤ, ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ

ਆਮ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ

ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਨਿਯਮਤ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ: ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ: ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਚਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਸਾਲ ਭਰ ਉਪਲਬਧ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੀਲਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
 • TRV ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ: ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (TRV) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ TRV ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਯਾਤਰਾ: ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ 

 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ: ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
 • ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੋੜਾਂ: ਕਵਰੇਜ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $100,000 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬੂਤ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 • ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਓ: ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ IRCC ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ।
 • ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ: ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ: ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ।
 • ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ:

 • ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 

 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ: $100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ।
 • ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫੀਸ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ।
 • ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ 

 • ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫਤਰ: ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ਼: ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:

 • ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ: 22 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਦਾਖਲਾ ਮਿਤੀ: ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ:

 • 22 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਪੂਰਵ-ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।
 • 22 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ।

5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ:

 • ਫਾਇਦਾ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ।

ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ:

 • ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
 • ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਛੋਟੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ
Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ: Y-Axis ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ।
 • ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪੂਰਵ-ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

 

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ