ਕੈਨੇਡਾ ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ PNP ਕਿਉਂ?

 • ਕੈਨੇਡਾ PR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ.
 • 80 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
 • ਵਾਧੂ 600 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼।
 • ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰੋ.

ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ. ਜਦੋਂ ਕਿ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ PNP ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 600 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ CRS ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। Y-Axis ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PNP ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਂਤ/ਖੇਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਥੰਬਸ-ਅੱਪ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ/ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ PNP ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨ-ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੀਐਨਪੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ: ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੀਐਨਪੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਭਗ 80 ਵੱਖ-ਵੱਖ PNPs ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PNP ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 600 CRS ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ IRCC ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਵੇਰਵੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ PNP ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੈਨੇਡਾ PNP ਲੋੜਾਂ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਐਨਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ 67 ਪੁਆਇੰਟ
 • ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
 • ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਲੋੜਾਂ

PNP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ 

ਕਦਮ 1: ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ 

ਕਦਮ 2: ਖਾਸ PNP ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4: ਕੈਨੇਡਾ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5: ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ।

ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ

ਉਮੀਦਵਾਰ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਪੇਪਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਐਕਸਪਰਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ

 ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ:

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ' ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ PNP ਡਰਾਅ

ਸੂਬਾ

ਜਨਵਰੀ 

ਫਰਵਰੀ  

ਮਾਰਚ

ਅਪ੍ਰੈਲ 

May

ਜੂਨ

ਜੁਲਾਈ

ਅਗਸਤ

ਸਤੰਬਰ

ਅਕਤੂਬਰ

ਨਵੰਬਰ

ਦਸੰਬਰ

ਕੁੱਲ

ਅਲਬਰਟਾ

200

100

284

405

327

544

318

833

476

428

27

19

3961

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

1112

897

983

683

874

707

746

937

839

903

760

615

10056

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

658

891

1163

1631

1065

1716

1744

1526

2250

542

969

1650

15805

ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ

0

144

186

86

93

121

259

175

161

0

0

0

1225

ਓਨਟਾਰੀਓ

3581

3182

3906

1184

6890

3177

1904

9906

2667

1117

1314

4796

43624

ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਟਾਪੂ

216

222

297

180

278

305

97

218

153

122

245

26

2359

ਸਸਕੈਚਵਨ

0

426

496

1067

2076

500

0

642

0

99

0

63

5369

ਕੁੱਲ

16767

10754

28982

12236

16992

16670

14668

22837

14846

12384

3315

22214

192665


Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Y-Axis ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਂ PNP ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ PR ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ PNP ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ IRCC ਤੋਂ ITA ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
PNP ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇੱਕ 'ਬੇਸ' ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ 'ਵਧਾਈ' ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ PNP ਕੇਵਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ