ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਬ-ਕਲਾਸ 891 ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
   

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਡਾਊਨ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਕਲਾਸ 891 ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਕਲਾਸ 162 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋ।
 

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲਈ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ?

ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ -

 • ਸਬਕਲਾਸ 162 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੁੱਲ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਪਦੰਡ

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ

ਉੁਮਰ

  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ

ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

· ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

· 2-ਸਾਲ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ

· ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ।

· ਸਬਕਲਾਸ 1.5 ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਔਸਤਨ 162 ਮਿਲੀਅਨ AUD ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

· ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ।

· ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ।

ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ

· ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਰ ਲੋੜ

· ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ 16+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਰਿੱਤਰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੁੱਲ ਬਿਆਨ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


*ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦਿਓ,

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ?

ਸਬਕਲਾਸ 891 ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
 • ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰੋ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
 • ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੰਬਰ, ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -

 • ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੂਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2: ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4: ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੋ 


ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ -

ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ -

 • ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਨਿਵੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ
 • ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ


ਸਾਥੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-

ਸਾਥੀ

ਹਕ਼ੀਕ਼ੀ

  ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ।

ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।

ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।

ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)

ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਖਾਤੇ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼।

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।

 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ -

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

· ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ।

· ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ -

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -

 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਅਜੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ -

ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ:

 • ਫਾਰਮ 47 ਏ
 • ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੂਤ -

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
 • ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਗਣਰਾਜ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
 • ਕੈਨੇਡਾ
 • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਅੱਖਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ -
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 891 ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 891 ਰੱਦ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ