ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

 

 • ਦੋ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਾਮਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
   
ਯੋਗਦਾਨੀ ਮਾਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173

ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ PR ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ 'ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ' ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੂਜੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਸਬਕਲਾਸ 870 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
 

ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
 • ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ: ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ।
 • ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅੱਖਰ ਦੀ ਲੋੜ: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ: ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
 • ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ: ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
   
ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਦੀ ਲਾਗਤ

ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕਲਾਸ 32,340 ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ AUD173 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਫੀਸ, ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 

ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 173 ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ