ਪੋਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪੋਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: C ਵੀਜ਼ਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ D ਵੀਜ਼ਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਪਿਛਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
 • 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
 • ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • 30,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ
 • ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ
 • ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਸਿਵਲ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪੋਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
 • ਚੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
 • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪੋਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਟਾਈਪ-ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਇਹ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡੀ-ਟਾਈਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਪੋਲੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਨਵੀਨਤਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ