ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ

ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ PCC ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ/ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
 • ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ
 • ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

 • ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
 • ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
 • ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ:

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ