ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਫਿਨਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 26 ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ

ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
 • ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਯੂਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧਤਾ

ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਵੀਜ਼ਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ.

15 ਦਿਨ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 45 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਫਿਨਿਸ਼ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵੈਧ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ