ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।     

ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ: ਪਤਝੜ 2024

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 15/ਜਨਵਰੀ 15 (ਸਾਲਾਨਾ)

ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 30 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹਨ?

ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ, ਯੂਐਸਏ ਵਿਖੇ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
  • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TOEFL ਦੀ ਪੇਪਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 520, TOEFL ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 68, IELTS ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6, ਜਾਂ ACT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ 19, ਜਾਂ SAT ਵਿੱਚ 980 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ, ਜਾਂ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। .    

ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਕਦਮ 1: ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਬੇਰੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਦਮ 2: ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ/ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (LOR), ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕ।     

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ