ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ/ਪਾਸਪੋਰਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਲਈ €300 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।  

ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ: ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024/2025

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਰੋਲਿੰਗ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਸਟਰ/ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ। 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀ ਹਨ?

 ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। /ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਬੈਚਲਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸਵਰਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ।

 

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਲੋਕੇਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 1: ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 2: ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ