ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

by  | 4 ਮਈ, 2023

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ: $15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ $60,000

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: 1 ਦਸੰਬਰ 2022

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 1 ਮਾਰਚ 2023

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $15,000/ਸਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ? Y-Axis ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.60 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 24.00 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.20 GPA ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  • TOEFL-iBT: 86
  • IELTS: 6.5
  • ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ GPA 2.60 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੋਰਸਵਰਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24.00 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਕਦਮ 1: ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ myUofC ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: "ਮੇਰੇ ਵਿੱਤੀ" ਵੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ" ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 3: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5:  ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

* ਨੋਟ:  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ