ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 10 2022

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਮਈ 10 2023

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ-ਪੜ੍ਹਾਈ-ਜਦੋਂ-ਕੈਨੇਡਾ-ਵਿੱਚ-ਭਾਰਤੀ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਲਈ-ਨਵੇਂ-ਨਿਯਮ

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ

 • ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਨ-ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ। ਪਤਝੜ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ DLI ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
 • ਇੱਕ ਵੈਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵੋ
 • ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
  • ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
 • ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
 • ਡਿੱਗ
 • ਬਸੰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ? Y-Axis ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰ. 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…

ਕੈਨੇਡਾ 470,000 ਵਿੱਚ 2022 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੈ

ਟੈਗਸ:

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

USCIS ਲੰਬਿਤ EAD ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ H1-B ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 08 2024

ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ! H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ EAD ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 540 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।