ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ 15 2022

FSTP ਅਤੇ FSWP, 2022-23 ਲਈ ਨਵੇਂ NOC TEER ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਮਈ 10 2023

FSTP-ਅਤੇ-FSWP,-2022-23 ਲਈ ਨਵੇਂ-NOC-TEER-ਕੋਡ-ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

FSTP ਅਤੇ FSWP ਲਈ ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕਡ FSTP ਅਤੇ FSWP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
  • FSW ਕੋਲ 347 ਯੋਗ ਕਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EOI ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
  • FST ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪ 3,000 ਹੋਵੇਗੀ
  • ਉੱਚਤਮ CRS ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ITA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
  • ITAs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹਨ

*ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ.

FSWP ਲਈ ਨਵੇਂ NOC TEER ਕੋਡ

ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…

235ਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਨੇ 4,750 ਦੇ CRS ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 494 ITAs ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

FSWP ਦੇ ਅਧੀਨ 347 ਯੋਗ ਕਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਕੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ NOC ਕੋਡ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਐਨਓਸੀ ਕੋਡ ਕਿੱਤਿਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੋਡ ਕਿੱਤਿਆਂ
00010 ਵਿਧਾਇਕ 32101 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਾਂ
00011 ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 32102 ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ
00012 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 32201 ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
00013 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 32109 ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇ
00014 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 41200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ
00015 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ 40120 1 ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ
10010 ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41210 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ
10011 ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41220 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
10012 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41221 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਧਿਆਪਕ
10019 ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41320 ਵਿਦਿਅਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
10020 ਬੀਮਾ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਲਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41110 ਜੱਜ
10021 ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41101 ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਿbਬਿਕ ਨੋਟਰੀ
10022 ਵਿਗਿਆਪਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 31200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ
10029 ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41300 ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
10030 ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ 41301 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
70021 ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41302 ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ
20010 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41311 ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
20011 ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41321 ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
20012 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41400 ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
30010 ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41401 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
40010 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 41402 ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
40011 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 41403 ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
40012 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 41404 ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
40019 ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41405 ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
40020 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ 41406 ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
40021 ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41407 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ
40030 ਸਮਾਜਿਕ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 41409 ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇ
40040 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤੇ 42200 ਪੈਰਾਲੈਗਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ
40041 ਫਾਇਰ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ 42201 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
40042 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ 42202 ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ
50010 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੁਰਾਲੇਖ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 42203 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
50011 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 43109 ਹੋਰ ਸਿਖਿਅਕ
50012 ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 42204 ਧਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ
60010 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 42100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚਾਲੂ ਛੱਡ ਕੇ)
60020 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 42101 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼
60030 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 44200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੜਾਕੂ ਮੈਂਬਰ
60031 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51100 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ
60040 ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51101 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਅਤੇ ਕਿuraਰੇਟਰ
70010 ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51102 ਆਰਕਾਈਵਿਸਟ
70011 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 05121 ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ
70012 ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51110 ਸੰਪਾਦਕ
70020 ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51113 ਪੱਤਰਕਾਰ
80010 ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51114 ਅਨੁਵਾਦਕ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
80020 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51120 ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ
80021 ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51121 ਕੰਡਕਟਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
00823 ਜਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 51122 ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ
90010 ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 53120 ਡਾਂਸਰ
90011 ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 53121 ਅਭਿਨੇਤਾ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਸ ਕਲਾਕਾਰ
11100 ਵਿੱਤੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ 53122 ਪੇਂਟਰ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰ
11101 ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 52100 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੁਰਾਲੇਖ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
11103 ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ 53100 ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰੀਸਟੋਰਰ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ
11109 ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 53110 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ
11200 ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 52110 ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਓਪਰੇਟਰ
11201 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇ 52111 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਰਟਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
11202 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇ 52112 ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
12010 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਮ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 52113 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
12011 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 52119 ਮੋਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ-ਪੇਸ਼ੇ
12012 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 53111 ਮੋਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ
72025 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 52114 ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕ
12013 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਹਿ-ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 52120 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ
13110 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 53123 ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
12100 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ 53123 ਥੀਏਟਰ, ਫੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ
12101 ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 53124 ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ
13101 ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 53125 ਪੈਟਰਨਮੇਕਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਫਰ ਉਤਪਾਦ
12102 ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 53200 ਅਥਲੀਟ
12103 ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ 53201 ਕੋਚ
14103 ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 53202 ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ
12104 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ 62010 ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
13100 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ 62100 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਹਰ ਥੋਕ ਵਪਾਰ
13111 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ 62101 ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ
13112 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ 63100 ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ
12110 ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ 63101 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ
12111 ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੇਸ਼ੇ 63102 ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
12112 ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 62020 ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
12113 ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ੇ 62021 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾ houseਸਕੀਪਰ
12200 ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕਕੀਪਰ 62022 ਰਿਹਾਇਸ਼, ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
12201 ਬੀਮਾ ਸਮਾਯੋਜਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ 62023 ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
12202 ਬੀਮਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ 62024 ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
12203 ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਣ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 62029 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
13200 ਕਸਟਮਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਲ 62200 ਸ਼ੇਫ
21100 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ 63200 ਕੁੱਕ
21101 ਕੈਮਿਸਟ 63201 ਕਸਾਈ, ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ
21102 ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨੀ 63202 ਬੇਕਰ
21103 ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ 63210 ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਅਤੇ ਨਾਈ
21109 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇ 63220 ਜੁੱਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
21110 ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ 62202 ਗਹਿਣੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ
21111 ਜੰਗਲਾਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 63221 ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
21112 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ 62201 ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲਮਰ
21300 ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72010 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ, ਧਾਤ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ
21301 ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72011 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪੇਸ਼ੇ
21301 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72012 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪਾਈਪਫਿੱਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
21320 ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72013 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਵਪਾਰ
21321 ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72014 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਸਥਾਪਕਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਵਕਰਤਾ
21322 ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72100 ਮਸ਼ੀਨਨਿਸਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਲਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
21330 ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72101 ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ
21331 ਭੂ -ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72102 ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਵਰਕਰ
21332 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72103 ਬਾਇਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
21390 ਏਅਰਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72104 ਸਟਰਕਚਰਲ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਵਰਕ ਫੈਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਫਿਟਰਸ
21311 ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 72105 ਆਇਰਨ ਵਰਕਰ
21399 ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 72106 ਵੇਲਡਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲਕ
21200 ਆਰਕੀਟੈਕਟ 72200 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
21201 ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 72201 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
21202 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ 72201 ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
21203 ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72203 ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
21210 ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀ 72204 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
21222 ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ 72205 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
21223 ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 72300 ਪੋਰਟਲ
21231 ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ 72301 ਸਟੀਮਫਿਟਰ, ਪਾਈਪਫਿਟਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਕ
21230 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ 72302 ਗੈਸ ਫਿਟਰ
21233 ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ 72310 ਵਧੀਆ
22100 ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72311 ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
22101 ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72320 ਬ੍ਰਿਕਲੇਅਰਜ਼
22110 ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 73100 ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਈਨਿਸ਼ਰ
22111 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 73101 ਟਾਈਲ ਸੈਟਟਰ
22112 ਜੰਗਲਾਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 73102 ਪਲਾਸਟਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਾਲ ਵਾਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਥਰ
22113 ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 73110 ਛੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਲਰ
22114 ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ 73111 ਗਲੇਜ਼ੀਅਰਸ
22300 ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72321 ਇਨਸੂਲੇਟਰ
22301 ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 73112 ਪੇਂਟਰ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
22302 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 73113 ਫਲੋਰ coveringੱਕਣ ਸਥਾਪਕ
22303 ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਮਾਨ 72020 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਵਪਾਰ
22310 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72021 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਚਾਲਕ ਚਾਲਕ
22311 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਕਰਣ) 72022 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ
22312 ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਸ 72023 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ
22313 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਾਧਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਏਵੀਓਨਿਕਸ ਮਕੈਨਿਕ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 72024 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲਕ
22210 ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72400 ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਲਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕੈਨਿਕਸ
22211 ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ 72401 ਭਾਰੀ ਡਿ dutyਟੀ ਉਪਕਰਣ ਮਕੈਨਿਕ
22212 ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ 72402 ਹੀਟਿੰਗ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਕੈਨਿਕ
22213 ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72403 ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਮੇਨ / .ਰਤਾਂ
22214 ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇ 72404 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
22230 ਗੈਰ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਟੈਸਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72405 ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟਰ
22231 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 72406 ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ
22232 ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ 72410 ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ
22233 ਉਸਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 72411 ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਟੱਕਰ, ਰਿਫਾਈਨਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
72600 ਏਅਰ ਪਾਇਲਟ, ਫਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 72420 ਤੇਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਕ
72601 ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ 72421 ਉਪਕਰਣ ਸਰਵਿਸਕਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
72602 ਡੈੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 72422 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ
72603 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 72423 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਲ-ਟੈਰੇਨ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਕੈਨਿਕ
72604 ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 72429 ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
22220 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 73310 ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
22221 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 73311 ਰੇਲਵੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਮੈਨ / .ਰਤਾਂ
22222 ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 72500 ਕਰੇਨ ਚਾਲਕ
31300 ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 73402 ਡ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟਰ ਸਤਹ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖੱਡ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ
31301 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹਨ 72501 ਵਾਟਰ ਵੇਲ ਡ੍ਰਿਲਰ
31110 ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ 73401 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਓਪਰੇਟਰ
31102 ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ 72999 ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤੇ
31110 ਡੈਂਟਿਸਟ 82010 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ
31103 ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ 82020 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ
31110 ਆਪਟੋਮਿਸਟਿਸਟ 82021 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
31201 ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ 83100 ਭੂਮੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਈਨਰ
31302 ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 83101 ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਵਿਸਕਰ, ਟੈਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
31209 ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇ 83110 ਲੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ
31120 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ 82030 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
31121 ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ 82031 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
31112 ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਪੀਚ-ਲੈਂਗਵੇਜ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ 83120 ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
31202 ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ 83121 ਮਛੇਰੇ / .ਰਤਾਂ
31203 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ 92010 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
31204 ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੀਨੇਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਸ਼ੇ 92011 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
32120 ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ 92012 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
33101 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇ 92013 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ
32104 ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 92014 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
32103 ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਫਿistsਜ਼ਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨੇਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ 92015 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੈਬਰਿਕ, ਫਰ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
32121 ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ 92020 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
32122 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ 92021 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
32123 ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ 92022 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਨਿਰਮਾਣ
32129 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 92023 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ
32110 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 92024 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ
32111 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 93100 ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਚਾਲਕ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
32112 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 93101 ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਰੇਟਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
32100 ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ 93102 ਪਲਪਿੰਗ, ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਟਰ
32200 ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰਿਸਟ 92100 ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ
32209 ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 92101 ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲਕ

FSTP ਲਈ ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡ

FSTP ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,000 ਹੈ। ਯੋਗ ਟਰੇਡਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਉਪ-ਕੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪ-ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

100 ਦੀ ਸਬ-ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡ ਕਿੱਤਿਆਂ
72011 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪੇਸ਼ੇ
72013 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਵਪਾਰ
72014 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਥਾਪਨਾਕਾਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
72310 ਵਧੀਆ
72020 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਵਪਾਰ
72021 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਚਾਲਕ ਚਾਲਕ
82010 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ
82020 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ
82021 ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
83110 ਲੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ
82030 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
92010 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
92011 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
92013 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ
93100 ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਚਾਲਕ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
92100 ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ
92101 ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲਕ

ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪ-ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 3,000 ਦੀ ਕੈਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਨਵੇਂ NOC ਕੋਡ ਕਿੱਤਾ
72100 ਮਸ਼ੀਨਨਿਸਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਲਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
72102 ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਵਰਕਰ
72104 ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਵਰਕ ਫੈਬਿਕੇਟਰਸ ਅਤੇ ਫਿਟਰਸ
72105 ਆਇਰਨ ਵਰਕਰ
72106 ਵੇਲਡਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲਕ
72200 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
72201 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
72202 ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
72203 ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
72204 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
72205 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
72300 ਪੋਰਟਲ
72301 ਸਟੀਮਫਿਟਰ, ਪਾਈਪਫਿਟਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਕ
72302 ਗੈਸ ਫਿਟਰ
72400 ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਲਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕੈਨਿਕਸ
72401 ਭਾਰੀ ਡਿ dutyਟੀ ਉਪਕਰਣ ਮਕੈਨਿਕ
72402 ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਕੈਨਿਕਸ
72403 ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਮੇਨ / .ਰਤਾਂ
72404 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
72406 ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ
72500 ਕਰੇਨ ਚਾਲਕ
72402 ਡ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟਰ - ਸਤਹ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖੱਡ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ
72501 ਵਾਟਰ ਵੇਲ ਡ੍ਰਿਲਰ
83100 ਭੂਮੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਈਨਰ
83101 ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਵਿਸਕਰ, ਟੈਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
93101 ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਰੇਟਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 16 ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ NOC ਕੋਡ

NOC ਕੋਡ ਕਿੱਤਿਆਂ
13102 ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
33100 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ
33102 ਨਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਰਡਰਲੀਅਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
33103 ਫਾਰਮੇਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਹਾਇਕ
43100 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਇਕ
43200 ਸ਼ੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬੇਲਿਫ
43201 ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
43202 ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
63211 ਐਸਟੇਸ਼ੀਅਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ
73200 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਕਰ
73202 ਪੈੱਸਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ fumigators
73209 ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
73300 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ
73301 ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਬਵੇਅ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲਕ
73400 ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਪਰੇਟਰ
93200 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ NOC ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ? Y-Axis ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰ. 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ.

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ 12 NOC ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੀਂ NOC 2021 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ OINP ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀ: FSWP ਅਤੇ FSTP ਲਈ NOC TEER ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰੋ!

ਟੈਗਸ:

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ

FSWP

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 06 2024

ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ