ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸਤੰਬਰ 17 2022 ਸਤੰਬਰ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ PNP ਡਰਾਅ #156 - MPNP ਰਾਹੀਂ 436 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਜਨਵਰੀ 17 2024

15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ MPNP ਡਰਾਅ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ

· ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ MPNP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ, 436 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

· ਇਸ #156 ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

· ਲਗਭਗ 150 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ 436 ਸੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

*ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਡਰਾਅ - ਵੇਰਵੇ

ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਮਿਤੀ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੱਦੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ EOI ਸਕੋਰ
ਸਤੰਬਰ 15, 2022
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ 388 ਸੱਦੇ 613
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ 7 ਸੱਦੇ 726
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਾ 41 ਸੱਦੇ ਕੋਈ EOI ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ… ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ - 2022 ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? NOC - 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

MPNP ਡਰਾਅ 436 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀ.ਆਰ

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 436 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਫ ਇੰਟਰੇਸਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਤਹਿਤ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ 388 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ MPNP (ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੋਰ (EOI) 613 ਹੈ।
  • ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 726 ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ: ਸੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 436 ਹੈ, ਲਗਭਗ 150 ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

* ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ? ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…

ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 230ਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 2,750 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ।  

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ TEER ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ NOC ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿੰਦੂ

  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ LAA (ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EOI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਏਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵੈਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…

ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿੱਥਾਂ: ਘੱਟ CRS, ਕੋਈ ITA ਨਹੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ MPNP ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 345 ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ 353 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ MPNP ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਡਰਾਅ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੁੱਲ LAA ਭੇਜੇ ਗਏ CRS ਸਕੋਰ
ਸਤੰਬਰ 8, 2022 278 616-703
ਅਗਸਤ 11, 2022 345 623-718
ਅਗਸਤ 26, 2022 353 619-708

*ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਨੈਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ MPNP ਰਾਹੀਂ 278 ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਟੈਗਸ:

ਕਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ

MPNP ਡਰਾਅ

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ PNP ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 253 LAAs। ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ EOI ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ!

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਈ 24 2024

#219 ਮੈਨੀਟੋਬਾ PNP ਡਰਾਅ ਨੇ 253 LAA ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ EOI ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ!