ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਦਸੰਬਰ 01 2023

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਦਸੰਬਰ 01 2023

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੁਣੋ

ਹਾਈਲਾਈਟਸ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

  • SFA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IRCC ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

*ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ.

 

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

IRCC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਫੀਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ

ਨਵੀਂ ਫੀਸ (1 ਦਸੰਬਰ, 2023)

ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

$400

$459.55

ਪੁਨਰਵਾਸ - ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ

$200

$229.77

ਪੁਨਰਵਾਸ - ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ

$1000

$1148.87

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ

$200

$229.77

ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

$355

$384.77

ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

$350

$379.77

ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ

$200

$229.77

 

*ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਨੈਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ? Y-Axis ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ (ਟੀਆਰਪੀ)

ਇੱਕ TRP ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੱਤਰ

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ? Y-Axis ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰ. 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ!

ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀ:  ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਟੈਗਸ:

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਕਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ

ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

BCPNP ਡਰਾਅ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 2024

BCPNP ਡਰਾਅ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 84 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਕਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ