ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ 26 2022

ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ - IRCC

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਜਨਵਰੀ 12 2024

ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • IRCC ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PGWP ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ? Y-Axis ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮਾਪ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। IRCC ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਨੈਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PGWP ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ PGWP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDWP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ - ਵੀਜ਼ਾ, ਦਾਖਲੇ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਅਸਥਾਈ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਅਸਥਾਈ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਅ 1 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ PGWP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ…

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ PGWP ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 2022 ਦੀ ਪਤਝੜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ? Y-Axis ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰ. 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…

ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਟੈਗਸ:

ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

10 ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 2024

ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ