ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ 13 2020

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੁਨਰ ਚੋਣ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 110 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਜਨਵਰੀ 11 2024

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ [EOI] ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 110 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਕਿੱਲ ਵਰਕ ਰੀਜਨਲ [ਅਸਥਾਈ] ਵੀਜ਼ਾ [ਸਬਕਲਾਸ 491] - ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀਜ਼ਾ [ਸਬਕਲਾਸ 189] ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੌਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ 110 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ -

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੁੱਲ ਸੱਦੇ
ਸਬਕਲਾਸ 189 30 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੋਰ - 65
ਸਬਕਲਾਸ 491 80 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੋਰ - 65

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ [ਉਸ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ] - ਯਾਨੀ "ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮਿਤੀ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ EOI ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਨਰ-ਚੋਣ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਤੀ 09/2020 ਸੀ। ਉਪ-ਕਲਾਸ 491 ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਤੀ 04/2020 ਸੀ।

ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, SkillSelect ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਕਲਾਸ 189 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸਬ-ਕਲਾਸ 491 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

DoHA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ "ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2020-21 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ੇ
ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਆਈ.ਡੀ ਵੇਰਵਾ
2211 Accountants
2212 ਆਡੀਟਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਜ਼ਾਨਚੀ
2334 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
2335 ਉਦਯੋਗਿਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
2339 ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
2611 ICT ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
2613 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ
2631 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,410 ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2020-21 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੱਦੇ [ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ]
ਸੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਸਬਕਲਾਸ 491
ਜੁਲਾਈ 14, 2020 500 100
ਅਗਸਤ 11, 2020 110 90
ਸਤੰਬਰ 11, 2020 350 150
ਅਕਤੂਬਰ 21, 2020 30 80
ਕੁਲ 990 420

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਅਧਿਐਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, Y-Axis ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ

ਟੈਗਸ:

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

ਨਵੀਨਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 1499 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੂਨ 20 2024

ਨਵੀਨਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 1499 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ