ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ 26 2022

ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 400,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ! ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ!

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-ਚਿੱਤਰ
By  ਸੰਪਾਦਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਜਨਵਰੀ 10 2024

ਹਾਈਲਾਈਟਸ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 400,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ

 • ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਨੇ 400,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ।
 • ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, STEM, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=hTaaaBKJd8A

*ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ

ਸਟੈਟਕੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 • ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
 • ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੰਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, STEM, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 1,59,500 25%
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ) 1,52,400 12%
ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 1,17,300 5.50%
STEM (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 61,900 5%
ਨਿਰਮਾਣ 76,000 4.20%

 

* ਲਈ ਖੋਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਲਾਭ ਉਠਾਓ Y-Axis ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹੀ ਲੱਭਣ ਲਈ...

ਇਸ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ... ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ...

ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਖਾਇਆ।

ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ

ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੈਕਟਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ + 20,700 ਕਰਮਚਾਰੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ + 8,400 ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ + 8,200 ਕਰਮਚਾਰੀ

ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਕਨੈਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ.

*ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ? Y-Axis ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ....

 • IRCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।'
 • ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਘਟਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ - 491 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।
 • ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾ 2023-2025, ਦੇਸ਼ 1.5 ਤੱਕ 2025 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PNP (ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ).

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਨੈਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 Y-Axis ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1.5 ਤੱਕ 2025 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਟੈਗਸ:

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

400

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਨਿਯਤ ਕਰੋ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਫੋਨ 1

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੇਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

1 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Y-Axis ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੇਖ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੂਨ 17 2024

5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ