ਅਧਿਕਤਮ,

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1 OF 8

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ

00
22

ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਾਲ + 91-7670800000

ਮੁਫਤ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ?

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖੋ.

ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਜਲੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।

  • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ
  • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
  • ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ
  • ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ, ਕੰਮ, ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ
  • ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ

* ਬੇਦਾਅਵਾ:

Y-Axis ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ 67 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੋਗਤਾ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 65 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਕਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਨੂੰ Y-Axis ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ