ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਬਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਬਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ।

ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Y-Axis ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Y-Axis Concierge Service ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਹੈ।

ਇੱਥੇ Y-Axis Concierge Service ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 1. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ
 2. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ
 3. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ)
 4. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ / ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ) 
 5. ਅਨੁਵਾਦ

 

ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

 •  
   
 • ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਗਰਜੁਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਗੁੰਟੂਰ

  NH16, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨਗਰ, ਗੁੰਟੂਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 522510

 • ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

  ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ

 • ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ

  ਬੇਨੀਟੋ ਜੁਆਰੇਜ਼ ਮਾਰਗ, ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ, ਸਾਊਥ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ, ਸਾਊਥ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110021

 • ਇਗਨੂ
  ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ

  ਮੈਦਾਨ ਗੜ੍ਹੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110068

 • ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦਿੱਲੀ '

  GGSIPU, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਆਰਡੀ, ਸੈਕਟਰ 16 ਸੀ, ਦਵਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ, 110078

 • NCHM ਜੇ.ਈ.ਈ
  ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ

  ਏ-34, ਬਲਾਕ ਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਸੈਕਟਰ 62, ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201309

 • JAYPEE ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ
  ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ

  ਸੈਕਟਰ-128, ਜੇਪੀ ਵਿਸ਼ ਟਾਊਨ ਵਿਲੇਜ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਨੋਇਡਾ-201 304, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ।

 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ
  ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ

  ਗੁਲਮੋਹਰ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ, ਹੌਜ਼ ਖਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110016

 • ਜਾਮੀਆ ਹਮਦਰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ

  ਮਹਿਰੌਲੀ - ਬਦਰਪੁਰ ਆਰਡੀ, ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਲਾਕ ਡੀ, ਹਮਦਰਦ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110062

 • ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦਿੱਲੀ '

  ਨਿਊ ਮਹਿਰੌਲੀ ਰੋਡ, ਜੇਐਨਯੂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 110067

 • IMT ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ
  ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ

  ਰਾਜ ਨਗਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201001

 

 

 • ਐਮੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ

  ਐਮਿਟੀ ਆਰਡੀ, ਸੈਕਟਰ 125, ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201301

 • CCSU - ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦਿੱਲੀ '

  ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ, ਮੇਰਠ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 250001

 • ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
  ਦਿੱਲੀ '

  50 ਅਤੇ 60 (ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਮਹਿਰੌਲੀ - ਬਦਰਪੁਰ ਰੋਡ, ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਵਾਯੂਸੇਨਾਬਾਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110062

 • ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ
  ਦਿੱਲੀ '

  ICAI ਭਵਨ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 7100 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 110 002

 • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
  ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ

  14, ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110003, ਭਾਰਤ

 • ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
  ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ

  16, ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਕ II, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201306

 • ਸ਼ੋਭਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ

  ਏ 87, ਬਲਾਕ ਏ, ਸੈਕਟਰ 57, ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201301

 • ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦਿੱਲੀ '

  ਦਿੱਲੀ rd, ਦਿੱਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ, ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ 124001

 • ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਨ੍ਯੂ ਡੇਲੀ

  ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ, ਓਖਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110025

 • ਜਗਨਨਾਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼
  ਦਿੱਲੀ '

  3, ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਸੈਕਟਰ-5, ਰੋਹਿਣੀ (ਨੇੜੇ ਰਿਠਾਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਦਿੱਲੀ-110085।

ਗੁਜਰਾਤ

 • ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਆਮੇਡਬੈਡ

  ਨਵਰੰਗਪੁਰਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ 380009

 • ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਨਵਰੰਗਪੁਰਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ 380009

 • ਗੁਜਰਾਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਆਮੇਡਬੈਡ

  ਨਿਗਮ ਨਗਰ, ਚਾਂਦਖੇੜਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ 382424

 • ਹੇਮਚੰਦਰਾਚਾਰੀਆ ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਹੇਮਚੰਦਰਚਾਰੀਆ ਉੱਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਟਨ, ਗੁਜਰਾਤ 384265

 • ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਰਾਜਕੋਟ

  ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਰਾਜਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ 360005

 • CEPT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਆਮੇਡਬੈਡ

  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀ, ਨਵਰੰਗਪੁਰਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ 380009

 • ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ 382011

 • ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਯਾਜੀਰਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੜੌਦਾ
  ਵਡੋਦਰਾ

  ਪ੍ਰਤਾਪਗੰਜ, ਵਡੋਦਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ 390002

 • ਵੀਰ ਨਰਮਦ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਸੂਰਤ

  ਉਧਨਾ - ਮਗਦੱਲਾ ਰੋਡ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ 395007

 • ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (SP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਵੱਲਭ ਵਿਦਿਆਨਗਰ, ਆਨੰਦ, ਗੁਜਰਾਤ 388120

 • ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਸਵੀਐਨਆਈਟੀ),
  ਸੂਰਤ

  ਕੇਵਲ ਚੌਕ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ 395007

 • ਕਾਦੀ ਸਰਵ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ,
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ 382024

 • 12ਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

 • ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇਸਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਡੀਯੂ)
  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

 • ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
  ਆਮੇਡਬੈਡ

  ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ 382428

 • ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਰਾਜਸਥਾਨ

  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਾਰਗ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਤਲਵੰਡੀ, ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 302004

 • ਲਖਨਊ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਲਖਨਊ

  ਬਾਬੂਗੰਜ, ਹਸਨਗੰਜ, ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 226007

 • MSU ਬੜੌਦਾ
  ਵਡੋਦਰਾ

  ਪ੍ਰਤਾਪਗੰਜ, ਵਡੋਦਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ 390002

 • ਜੈਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਜੈਪੁਰ

  ਜੈਪੁਰ-ਆਗਰਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਗਤਪੁਰਾ, ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 302017

 • ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ
  ਇੰਡੋਰੇ

  ਨਾਲੰਦਾ ਕੈਂਪਸ, ਆਰ.ਐਨ.ਟੀ., ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਗ, ਛੋਟੀ ਗਵਾਲਟੋਲੀ, ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 452001

 • ਆਰਜੀਪੀਵੀ ਭੋਪਾਲ
  ਭੋਪਾਲ

  ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਰਡੀ, ਅੱਬਾਸ ਨਗਰ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 462033

 • ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ
  ਗਾਂਧੀਨਗਰ

  ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਲਾਕ-3, ਕਰਮਯੋਗੀ ਭਵਨ, ਸੇਕਟਰ-2-ਏ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ - 10, ਗੁਜਰਾਤ (ਭਾਰਤ)।

 • ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਲਖਨਊ

  ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੇਟੀਯੂ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਆਰਡੀ, ਨਯਾ ਖੇੜਾ, ਜਾਨਕੀਪੁਰਮ, ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 226031

 • ਹੇਮਚੰਦਰਾਚਾਰੀਆ ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪਾਟਨ

  ਹੇਮਚੰਦਰਚਾਰੀਆ ਉੱਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਟਨ, ਗੁਜਰਾਤ 384265

 • ਕਾਦੀ ਸਰ੍ਵਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਯ
  ਗਾਂਧੀਨਗਰ

  ਸਰਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੈਂਪਸ, GH-6 ਸਰਕਲ, ਸੈਕਟਰ 23, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ 382024

 • ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

  ਛੇਹਰਟਾ ਰੋਡ, ਮੱਕਾ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ 143005

 • ਭਾਵਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਭਾਵਨਗਰ

  ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ ਝੀਲ ਆਰਡੀ, ਵਿਧਿਆਨਗਰ, ਭਾਵਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ 364001

ਕਰਨਾਟਾਕਾ

 • ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਬੈਂਗਲੂਰ

  ਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸ, ਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਮੇਨ ਆਰਡੀ, ਟੀਚਰਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਗਰਭਵੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560056

 • ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮੰਗਲੁਰੂ

  ਮੁਡੀਪੂ - ਮੰਜਾਨਦੀ ਰੋਡ, ਮੰਗਲਾਗਂਗੋਤਰੀ , ਮੰਗਲੁਰੂ , ਕਰਨਾਟਕ 574199

 • ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ
  ਬੈਂਗਲੂਰ

  4ਟੀ ਟੀ ਬਲਾਕ, 4ਟੀ ਟੀ ਬਲਾਕ ਈਸਟ, ਪੱਟਭਿਰਾਮ ਨਗਰ, ਜੈਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560041

 • ਕਰਨਾਟਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕਰਨਾਟਕ

  ਪਾਵਤੇ ਨਗਰ, ਧਾਰਵਾੜ, ਕਰਨਾਟਕ

 • ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਯਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਬੇਲਗਾਮ

  ਗਿਆਨ ਸੰਗਮਾ, ਮਾਛੇ, ਬੇਲਗਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ 590018

 • ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮੇਲ ਕਾਲਜ
  ਬੈਂਗਲੂਰ

  ਫਾਤਿਮਾ ਬਲਾਕ, 58, ਪੈਲੇਸ ਆਰਡੀ, ਐਬਸ਼ੋਟ ਲੇਆਉਟ, ਵਸੰਤ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560052

 • ਕੁਵੇਮਪੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਸ਼ਿਮੋਗਾ

  ਗਿਆਨਸਾਹਯਾਦਰੀ, ਸ਼ੰਕਰਘੱਟਾ, ਕੁਵੇਮਪੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਸ਼ਿਮੋਗਾ, ਕਰਨਾਟਕ 577451

 • ਮੈਸੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮੈਸੂਰ

  ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਰੋਡ, ਕੇਜੀ ਕੋਪਲ, ਮੈਸੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ 570006

 • ਗਾਰਡਨ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ
  ਬੈਂਗਲੂਰ

  16ਵਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਓਲਡ ਮਦਰਾਸ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560049

 • ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ
  ਬੈਂਗਲੂਰ

  ਕਲਸੀਪਾਲਿਆ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560002

 • ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ
  ਬੈਂਗਲੂਰ

  ਚੇਲੀਕੇਰੇ, ਚਿੱਕਤਯੱਪਾ ਰੈੱਡੀ ਲੇਆਉਟ, ਚੇਲੇਕੇਰੇ, ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560043

 • ਅਲਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਬੰਗਲੌਰ

  ਚਿੱਕਹਗੜੇ ਕ੍ਰਾਸ, ਚਾਂਦਪੁਰਾ-, ਅਨੇਕਲ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਅਨੇਕਲ , ਬੈਂਗਲੋਰ , ਕਰਨਾਟਕਾ 562106

 • ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
  ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ

  ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ

 • ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਬੰਗਲੌਰ

  ਹੋਸੁਰ ਆਰ.ਡੀ., ਭਵਾਨੀ ਨਗਰ, ਐਸ.ਜੀ. ਪਾਲਿਆ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560029

 • ਜੇਐਸਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮੈਸੂਰ

  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀੇਸ਼ਵਰ ਨਗਾਰਾ, ਬੰਨੀਮੰਤਪ, ਕਰਨਾਟਕ 570004

 • ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਬੰਗਲੌਰ

  44/4, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੰਡ ਰੋਡ, ਬਿਗ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੈਨਗਰ 9ਵਾਂ ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560069

 • ਬੀਐਮਐਸ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਲਜ
  ਬੰਗਲੌਰ

  ਡੋਡਬੱਲਾਪੁਰ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਅਵਲਹੱਲੀ, ਯੇਲਹੰਕਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ 560064

ਕੇਰਲਾ

 • ਕੈਲੀਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤਨ੍ਹੀਪਾਲਮ

  ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ, ਕਾਲੀਕਟ ਰੋਡ, ਥੇਨਿਪਾਲਮ, ਕੇਰਲਾ 673635

 • ਕੰਨੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੰਨੂਰ

  ਥਵਕਾਰਾ, ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ (PO), ਕੰਨੂਰ, ਕੇਰਲਾ 670002

 • ਕੋਚਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਕੋਚੀ

  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਕਲਾਮਾਸੇਰੀ, ਕਲਾਮਾਸੇਰੀ, ਕੋਚੀ, ਕੇਰਲਾ 682022

 • ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼
  ਥ੍ਰੀਸੂਰ

  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪੀਓ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ, ਕੇਰਲਾ 680596

 • ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਪੀਤਮ
  ਕੋਲਮ

  ਅਮ੍ਰਿਤਪੁਰੀ ਕੈਂਪਸ, ਅਮ੍ਰਿਤਪੁਰੀ, ਕਲੱਪਨਾ ਪੀਓ, ਕੋਲਮ - 690525

 • ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੋਲਮ

  ਅਮ੍ਰਿਤਨਗਰ, ਏਟੀਮਦਾਈ, 641112

 • ਕੇਰਲ ਨਰਸ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ
  ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ

  ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਆਰਡੀ, ਜੈ ਵਿਹਾਰ, ਕੁੰਨੂਕੁਝੀ, ਕੇਰਲਾ 695035

 • ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼
  ਕੋਚੀ

  ਪਨੰਗਦ ਰੋਡ, ਮਦਵਾਨਾ, ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕੇਰਲਾ 682506

 • ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੋੱਟਯਮ

  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਲਾਕ, ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸਿਨੀ ਹਿਲਜ਼ ਪੋਸਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਆਰਡੀ, ਅਥਿਰਮਪੁਝਾ, ਕੇਰਲਾ 686560

 • ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ

  ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸ ਕੈਂਪਸ, ਪਲਯਾਮ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੇਰਲਾ 695034

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

 • ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਸੋਲਾਪੁਰ

  ਸੋਲਾਪੁਰ ਪੁਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਕੇਗਾਂਵ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 413255

 • YCMOU
  ਨਾਸਿਕ

  ਗੰਗਾਪੁਰ ਡੈਮ, ਗੋਵਰਧਨ, ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ 422222 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਯਾਂਗਗੋਤਰੀ

 • ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦਨ ਮਾਰਤਵਾੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਨਾਂਦੇੜ

  ਲਾਤੂਰ ਰੋਡ, ਨਾਂਦੇੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 431606

 • ਤਿਲਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਪੇਰੂਗੇਟ, ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 411030

 • MUHS
  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

  ਮਹਸਰੂਲ, ਵਾਨੀ ਡਿੰਡੋਰੀ ਰੋਡ, ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 422004

 • ਸੰਤ ਗਾਡਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

  ਕੈਂਪ ਏਰੀਆ, ਤਪੋਵਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 444602

 • ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਨਾਗਪੁਰ

  ਅਮਰਾਵਤੀ ਆਰਡੀ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 440033

 • ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੋਲਹਾਪੁਰ

  ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 416004

 • ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਿਆਪੀਠ
  ਪੁਣੇ

  ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 411030

 • ਪੁਣੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਗਣੇਸ਼ਖਿੰਡ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 411007

 • ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਸੈਕਟਰ 7, ਨੇਰੂਲ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400706

 • SNDT ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ
 • ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਗਣੇਸ਼ਖਿੰਡ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 411007

 • ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਉਮਾਵੀ ਨਗਰ, ਜਲਗਾਓਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 425001

 • ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਐਲਬੀਐਸ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਅਲਕਾ ਟਾਕੀਜ਼ 13, ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 411030

 • ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਲਵਲੇ, ਮੁਲਸ਼ੀ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 412115

 • ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ, ਮੰਤਰਾਲਾ, ਫੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400032

 • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
  ਪੁਣੇ

  412-ਈ, ਬਹਿਰਤ ਪਾਟਿਲ ਚੌਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਾਡਲ ਕਾਲੋਨੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 411016

 • SNDT ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਜੁਹੂ ਤਾਰਾ ਆਰਡੀ, ਦੌਲਤ ਨਗਰ, ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ 400049

 • NMIMS
  ਮੁੰਬਈ '

  ਵੀ. ਐੱਲ., ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ ਆਰਡੀ, ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ 400056

 • ਅਥਰਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼
  ਮੁੰਬਈ '

  ਮਲਾਡ - ਮਾਰਵੇ ਆਰਡੀ, ਮਲਾਡ, ਚਾਰਕੋਪ ਨਾਕਾ, ਅਸਮਿਤਾ ਜੋਤੀ ਹਾਉਸਿਂਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਲਾਡ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ 400095

 • ਡੌਨ ਬੋਸਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੁੰਬਈ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰੋਡ ਓਪ. HDIL ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਕਸੋਟਿਕਾ, ਕੁਰਲਾ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400070

 • ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼
  ਮੁੰਬਈ '

  ਐਕਟਰ ਨੰਬਰ 8, ਸੀਬੀਡੀ ਬੇਲਾਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400614

 • ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਜੁਹੂ ਵਰਸੋਵਾ ਲਿੰਕ ਆਰਡੀ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਘਰਕੁਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ, ਵਰਸੋਵਾ, ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400053

 • ਆਈ.ਈ.ਐਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ
  ਮੁੰਬਈ '

  791, ਐਸਕੇ ਮਾਰਗ, ਐਚਆਈਜੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨਗਰ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਂਦਰਾ ਵੈਸਟ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400050

 • ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਮਾਹਿਮ ਕਾਜ਼ਵੇ, ਐਸਐਲਰਹੇਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਹਿਮ ਵੈਸਟ, ਮਾਹਿਮ, ਮੁਂਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400016

 • ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
  ਮੁੰਬਈ '

  2-ਏ, ਅਰਿਹੰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਪ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਈਸਟ, ਮੁੰਬਈ - 400 063

 • ਵੀਰਮਾਤਾ ਜੀਜਾਬਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
  ਮੁੰਬਈ '

  ਐਚਆਰ ਮਹਾਜਨੀ ਆਰਡੀ, ਮਾਟੁੰਗਾ, ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 400019

 • ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਣੇ

  ਸਿਮਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਗ੍ਰਾਮ: ਲਵਲੇ, ਤਾਲ: ਮੁਲਸ਼ੀ, ਜਿਲਾ: ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਪਿੰਨ: 412115

 • ਗੋਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਗੋਆ

  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ, ਤਲੇਗਾਓ, ਗੋਆ 403206

 • ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਔਰੰਗਾਬਾਦ

  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਸੋਨੇਰੀ ਮਹਿਲ ਨੇੜੇ, ਜੈਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 431004

 • ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿੰਬੀਓਸਿਸ
  ਪੁਣੇ

  ਸਿਮਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਗ੍ਰਾਮ: ਲਵਲੇ, ਤਾਲ: ਮੁਲਸ਼ੀ, ਜਿਲਾ: ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਪਿੰਨ: 412115

 • ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
  ਗੋਆ

  ਰਵਿੰਦਰ ਭਵਨ ਨੇੜੇ, ਸਾਂਕੇਲਿਮ, ਪੋਰੀਏਮ, ਗੋਆ 403505

 • ਪ੍ਰਵਾਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼
  ਅਹਿਮਦਨਗਰ

  ਤਾਲ:ਰਹਾਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ:ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਲੋਨੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 413736

 • ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
  ਪੁਣੇ

  ਰੇਂਜ ਹਿਲਸ ਰੋਡ, ਖੜਕੀ, ਪੁਣੇ - 411020

ਤਮਿਲ ਨਡੂ

 • ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰੇਂਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

  ਸ਼੍ਰੀ ਜੈੇਂਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਏਨਾਥੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 631561

 • ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

  53, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰੋਡ, ਗਿੰਡੀ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 600025

 • ਪੇਰੀਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

  ਪੇਰਿਯਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੇਰਿਯਾਰ, ਪਲਕਲਾਈ ਨਗਰ, ਸਲੇਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 636011

 • ਭਰਥੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੋਇੰਬਟੂਰ

  ਮਰੁਧਮਲਾਈ ਰੋਡ, ਭਰਥਿਯਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 641046

 • ਭਾਰਤੀਦਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BDU)
  ਤਿਰੁਚਿਰਾਪੱਲੀ

  ਪਲਕਲਾਈਪਰੁਰ, ਤਿਰੂਚਿਰੱਪੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 620024

 • ਮਦੁਰੈ ਕਾਮਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮਦੁਰੈ

  ਪਲਕਲਾਈ ਨਗਰ, ਮਦੁਰੈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 625021

 • ਵਿਨਾਯਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਸਲੇਮ

  NH 47, ਸੰਕਾਗਿਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਅਰਿਯਾਨੂਰ, ਸਲੇਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 636308

 • ਮਨੋਮਨੀਅਮ ਸੁੰਦਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ

  ਅਬੀਸ਼ੇਕਪੱਟੀ, ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 627012

 • ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਪੁਡੂਚੇਰੀ

  ਕਲਾਪੇਟ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, 605014

 • ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਪੀਤਮ
  ਕੋਇੰਬਟੂਰ

  ਅਮ੍ਰਿਤਨਗਰ, ਏਟੀਮਦਾਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 641112

 • ਅਲਗੱਪਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕਰਾਈਕਿਊਦੀ

  ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਅਲਗੱਪਾ ਪੁਰਮ, ਕਰਾਈਕੁੜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 630003

 • ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, 600025, ਭਾਰਤ

 • ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਨੰ. 2, ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਲੋਨੀ, ਪੱਲਮ ਸੇਂਟ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪੁਰਮ, ਵਿਵੇਕ ਨਗਰ, ਅਮਬੱਤੂਰ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600053

 • ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੇਨਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 600036

 • ਐਮਜੀਆਰ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  69, ਅੰਨਾ ਸਲਾਈ, ਲਿਟਲ ਮਾਉਂਟ, ਗਿੰਡੀ , ਚੇਂਨਈ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600032

 • SRM ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਰ.ਡੀ., ਪੋਥੇਰੀ, ਐਸ.ਆਰ.ਐਮ. ਨਗਰ, ਕਤਨਕੁਲਾਥੁਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 603203

 • ਸਤਿਆਬਾਮਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਕੈਂਪਸ ਰੋਡ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਲਾਈ, ਜੇਪੀਯਾਰ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600119

 • ਭਰਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ
  ਚੇਨਈ '

  173, ਅਗਰਾਮ ਮੇਨ ਆਰਡੀ, ਸੇਲਯੂਰ , ਚੇਨਈ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600073

 • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਨੰ 577, ਅੰਨਾ ਸਲਾਈ, ਟੌਡ ਹੰਟਰ ਨਗਰ, ਵੇਸਟ ਸੈਦਾਪੇਟ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600015

 • ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
  ਚੇਨਈ '

  53, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰੋਡ, ਗਿੰਡੀ, ਚੇਨਈ - 600 025

 • ਲੋਯੋਲਾ ਕਾਲਜ
  ਚੇਨਈ '

  ਸਟਰਲਿੰਗ ਆਰਡੀ, ਨੰਗਮਬੱਕਮ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600034

 • ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  1, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਲਾਈ, ਓਲਡ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਰੋਡ, ਪਦੂਰ , ਕੇਲੰਬਕਾਮ , ਚੇੰਨਈ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 603103

 • ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰੇਂਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ
  ਚੇਨਈ '

  ਸ਼੍ਰੀ ਜੈੇਂਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਏਨਾਥੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 631561

 • ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਨਵਲਰ ਨਗਰ, ਚੇਪੌਕ, ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਨ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600005

 • ਪੇਰੀਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  ਪੇਰੀਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੇਰੀਆਰ, ਪਲਕਲਾਈ ਨਗਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 636011

 • ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  12, ਵੇਂਬੁਲਿਅਮਨ ਕੋਇਲ ਸੇਂਟ, ਅੰਨਾਜੀ ਨਗਰ, ਕੇ.ਕੇ.ਨਗਰ ਵੇਸਟ, ਕੇ.ਕੇ.ਨਗਰ , ਚੇਨਈ , ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600078

 • ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  V67W+8CR, SH 49, Semancherry, Old Vandipalayam, Uthandi, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600119

 • ਕੋਚਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਕੋਚੀ

  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਕਲਾਮਾਸੇਰੀ, ਕਲਾਮਾਸੇਰੀ, ਕੋਚੀ, ਕੇਰਲਾ 682022

 • ਅਵਿਨਾਸ਼ਲਿੰਗਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
  ਕੋਇੰਬਟੂਰ

  ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਕ ਆਰਡੀ, ਫਾਰੈਸਟ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ, ਸਾਈਬਾਬਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 641043

 • ਸਸਤ੍ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤੰਜਾਵਰ

  ਤ੍ਰਿਚੀ-ਤੰਜੋਰ ਰੋਡ, ਤਿਰੁਮਲਾਈਸਮੁਦਰਮ, ਤੰਜਾਵੁਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 613401

 • ਕਰਪਗਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
  ਕੋਇੰਬਟੂਰ

  SFNo.247,248, L&T ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ, ਸੀਰਾਪਾਲਯਾਮ ਵਿਲੇਜ, ਬੋਡੀਪਲਯਾਮ ਪੋਸਟ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 641105

 • ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  GWR4+J7W, CET ਕੈਂਪਸ, ਅਲਥਾਰਾ ਆਰਡੀ, ਅੰਬਾਡੀ ਨਗਰ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੇਰਲਾ 695016

 • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਟੀਚਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  W68P+5J8, ਗੰਗਈਮਨ ਕੋਇਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਕਾਰਪੱਕਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਚੇਨਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 600097

 • ਵੈਲੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
  ਵੇਲੋਰ

  ਵੀਆਈਟੀ, ਵੇਲੋਰ ਕੈਂਪਸ, ਤਿਰੂਵਲਮ ਆਰਡੀ, ਕਟਪਦੀ, ਵੇਲੋਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 632014

 • ਪ੍ਰਿਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਚੇਨਈ '

  8, ਵੈਸਟਕੋਟ ਆਰਡੀ, ਰੋਯਾਪੇਟਾਹ, ਚੇਨਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ 600014

 • ਕਰੁਣਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੋਇੰਬਟੂਰ

  ਕਰੁਣਿਆ ਨਗਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 641114

ਤੈਲਗਨਾ

 • ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਅੰਬਰਪੇਟ, ​​ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500007

 • ਗੀਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਰੁਦਰਰਾਮ ਮੰਡਲ, ਸੰਗਰੇਦੀ ਜਿਲਾ, ਪਤੰਚੇਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 502329

 • ਅਨਵਰ ਉਲ ਉਲੂਮ ਕਾਲਜ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  11-3-918, ਨਿਊ ਮੱਲੇਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500001

 • ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਜੀ ਰਾਮ ਰੈੱਡੀ ਮਾਰਗ, ਮਸਤਾਨ ਨਗਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਲੋਨੀ, ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500033

 • ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਕੁਕਟਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500085

 • ICFAI
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਹਿਲਸ, ਪੁੰਜਗੁਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500082

 • ਕਾਕਤੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਵਾਰੰਗਲ

  ਐਨ.ਐੱਚ.-563, ਵਿਦਿਆਰਨਯਪੁਰੀ, ਹਨਮਕੋਂਡਾ, ਵਾਰੰਗਲ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ 506009

 • ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ

  ਜੰਕਸ਼ਨ, ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਖਣੀ ਕੈਂਪਸ, ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 530003

 • ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਗਰਜੁਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਗੁੰਟੂਰ

  NH16, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨਗਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 522510

 • ST.FRANCIES ਕਾਲਜ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  6, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6, ਉਮਾ ਨਗਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500016

 • ਡਾ. ਐਨਟੀਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਵਿਜੇਵਾੜਾ

  ਰਿੰਗ ਨੇੜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਾਮਵਰੱਪਾਡੂ ਨੇੜੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 520008

 • ਨੀਟ ਵਾਰੰਗਲ
  ਫਾਤਿਮਾਨਗਰ

  ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਂਪਸ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 506004

 • ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਕੁਰੂਨੂਲ

  ਨੰਦਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਕੁਰਨੂਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 518002

 • ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਤਿਰੂਪਤੀ

  ਐਸਵੀਯੂ ਕੈਂਪਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਯਮ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 517502

 • ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੇਵਰਾਯ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਅਨੰਤਪੁਰ

  ਅਨੰਤਪੁਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 515003

 • ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ
  ਤਿਰੂਪਤੀ

  ਨੇੜੇ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਵੀ.ਯੂ. ਸਟਾਫ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਨਗਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 517502

 • ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਸਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ
  ਅਨੰਤਪੁਰ

  ਵਿਦਿਆਗਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਲਯਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 515134

 • ਵਿਕਰਮਾ ਸਿਮਹਾਪੁਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਨੇਲੋਰ

  ਨੇਲੋਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

 • ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਲਜ ਆਟੋਨੋਮਸ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਰਾਮਾਲਯਾਮ ਆਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਕਟਪੱਲੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਕਟਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500072

 • ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬੀ.ਆਰ.ਕੇ.ਆਰ. ਭਵਨ, ਟੈਂਕ ਬੰਦ ਆਰ.ਡੀ., ਸੈਫਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500063

 • RGUKT BASAR
  ਨਿਰਮਲ

  ਆਰਜੀਯੂਕੇਟੀ ਬਾਸਰ, ਨਿਰਮਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 504107

 • ਨਿਜ਼ਾਮਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਪੰਜਾਗੁਟਾ ਆਰਡੀ, ਪੰਜਾਗੁਟਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੰਜਾਗੁਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500082

 • ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਮਾਛੀਲੀਪਟਨਮ

  ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਕੋਨਾ ਰੋਡ, ਰੁਦਰਵਰਮ, ਮਛਲੀਪਟਨਮ , ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 521003

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਤਰਨਾਕਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਬਰਪੇਟ, ​​ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500007

 • ਕੇਐਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਵਡੇਸਵਰਮ

  ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡਸ, ਵਡੇਸਵਰਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 522502

 • ਆਈਸੀਐਫਏਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਪਲਾਟ ਨੰ.23, ਲਿਟਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਹਿਲਸ, ਪੰਜਾਗੁਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500082

 • ਬਿਟਸ ਪਿਲਾਨੀ
  ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ

  BITS ਪਿਲਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਂਪਸ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500078

 • ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ

  ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਸੀਆਰ ਰਾਓ ਰੋਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀ, ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 500046

UTTAR PRADHH

 • ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ
  ਨੋਇਡਾ

  C-28/29, BHA Millenium Rd, C ਬਲਾਕ, ਫੇਜ਼ 2, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਸੈਕਟਰ 62, ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201309

 • ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ
  ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ

  ਰਾਜ ਨਗਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 201001

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ