ਪੁਣੇ

ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ.

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਪੂਰਬ ਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ" ਉਪਨਾਮ, ਪੁਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Y-Axis ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ.

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਪੂਰਬ ਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ" ਉਪਨਾਮ, ਪੁਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Y-Axis ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਪੁਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ Y-Axis Bund Garden ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਪੁਣੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, Y-Axis Bund Garden ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਬੰਡ ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ-ਬੰਗਲੌਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਨੇਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Y-Axis ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਣੇਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

 

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, Y-Axis Bund Garden ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
 • ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲਿੰਗ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (IELTS/PTE) ਕੋਚਿੰਗ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (IELTS/PTE) ਕੋਚਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ - ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ IELTS ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ CRS ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Y-Axis Bund Garden ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਡ ਗਾਰਡਨ - ਪੁਣੇਕਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਮਾਉਣਾ

ਪੁਣੇਕਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ, Y-Axis Bund Garden ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।

Y-Axis Bund Garden ਵਿਖੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, Y-Axis ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਨੇਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ, Y-Axis ਪੁਣੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈ।

 

Y-Axis Bund Garden ਕਿਉਂ ਜਾਓ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਣੇਕਰ ਹੋ, ਤਾਂ Y-Axis Bund Garden ਵਿੱਚ ਜਾਓ। 1999 ਤੋਂ, Y-Axis ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Y-Axis 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਕੰਮ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਅਧਿਐਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

Y-Axis Bund Garden ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ
ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

Y-Axis Bund Garden ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Y-Axis Bund Garden ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ Y-Axis Bund Garden ਵਿਖੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ-ਸਟਾਪ-ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -

ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ
ਜਰਮਨੀ
ਜਰਮਨੀ
ਅਮਰੀਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ
UK
UK
ਆਸਟਰੀਆ
ਆਸਟਰੀਆ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਕ੍ਵੀਬੇਕ
ਕ੍ਵੀਬੇਕ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

Alt ਟੈਕਸਟ

Y-Axis ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

Y-Axis 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।

Y-Axis ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ:

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ Y-Axis ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ:

ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ

ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ

ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ

ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੂਚੀ

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਕੋਚਿੰਗ:

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। Y-Axis 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੋਚਿੰਗ
ਦਰਬਾਨ

ਦਰਬਾਨ:

ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ #:

ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਦਾ ਕੰਮ
ਵੀਜ਼ਾ

ਵੀਜ਼ਾ:

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Y-ਪਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ

50+ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਬਿਨੈਕਾਰ

ਬਿਨੈਕਾਰ

ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਮਾਹਰ

ਮਾਹਰ

ਔਫਿਸ

ਔਫਿਸ

ਟੀਮ

ਟੀਮ

Serviceਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ

Serviceਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ