ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟਵੇਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ (UTS)

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ: ਮਾਸਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13,260 ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ €25 ਮਾਸਿਕ।

ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ: ਸਤੰਬਰ 2024

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਫਰਵਰੀ 1, 2023

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, The Maastricht University (UM) ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਕੁੱਲ 24

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨਐਲ-ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹਨ?

ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ € 24 ਦੀ 30.000 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ NL-ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ EU/EEA, ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ NL- ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
  • ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਤੰਬਰ, 1 ਨੂੰ 2024 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 5-2023 ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 24% ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨਐਲ-ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਕਦਮ 1: ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਮਾਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।>

ਕਦਮ 2: ਸਟੱਡੀਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ